Personal Counselling/Therapy

What is counselling/therapy?
Counselling/therapy provides you with a space to explore options for problems that
are causing you distress or preventing positive life experiences.
Why speak to a counsellor/therapist?
Talking to friends and family is very important. However, sometimes having
someone who is trained to listen and is non-judgemental can support you further
in dealing better with your issues in a safe space.

Why come for counselling/therapy?
In counselling/therapy you can deal with personal problems that are negatively
affecting you.

Whatever life has offered you, you have the power to positively manage your own
life and to take your own decisions.

icon-location-arrow MCAST Student House, Level 3, Main Campus, Paola
icon-phone-square 2398 7115 / 7129 / 7133 / 7157 / 7165 / 7186 / 7189
icon-envelope counsellors@mcast.edu.mt
icon-phone-square Admin: 23987188
icon-location-arrow Gozo Campus
icon-phone-square 2398 7665 / 7666 / 7667
icon-envelope studentsupport-gozocampus@mcast.edu.mt

Student Support Services Administrator (SSSA)
The Student Support Services Administrator is usually the first person you meet
when you ask for an appointment for counselling/therapy. The SSSA will meet you
for the first session to listen to your concerns, explain procedures and guide you to
the most appropriate service at MCAST when necessary.
icon-location-arrow MCAST Student House, Level 3, Main Campus, Paola
icon-envelope counsellors@mcast.edu.mt

Group Activities
Different life experiences can influence our well-being. By participating in group
workshops you have the opportunity to discuss with other students and the
counsellors/therapists various personal and social themes of your choice. Group
work enables a type of interaction that is not possible in one-to-one sessions.
Group interaction helps in addressing emotional distress through mutual sharing
of experiences. Through these sessions, you will also learn to help each other and
to work as a team. Acquiring group communication skills can be beneficial on a
personal and academic level, as well as in your future workplace.

icon-location-arrow MCAST Student House, Level 3, Main Campus, Paola
icon-phone-square 2398 7115 / 7129 / 7133 / 7157 / 7165 / 7186 / 7189
icon-envelope counsellors@mcast.edu.mt
icon-phone-square Admin: 23987188

Institute Student Support Services Coordinators
The Student Support Services Coordinators can be another main point of reference
at your Institute. They can help you deal with any problems you encounter on both
a personal and academic level. They can also assist you to access the appropriate
services from which you can benefit. You may contact your institute for more details.


 Counselling/Terapija Personali

X’inhuwa l-counselling/terapija?
Il-counselling/terapija jipprovdilek spazju biex tesplora l-għażliet disponibbli biex
issolvi problemi li jkunu qed jikkawżawlek dwejjaq jew ikunu qed iżommuk milli jkollok
esperjenza pożittiva tal-ħajja.

Għal liema raġuni għandek tkellem counsellor/terapista?
Huwa ħafna importanti li titkellem mal-familja tiegħek u mal-ħbieb. Madankollu, xi
mindaqqiet, li tkellem lil xi ħadd li huwa mħarreġ biex jisma’ u ma jiġġudikax, jista’ jgħinek
aħjar biex issib soluzzjoni għall-problemi li jkollok, f’post komdu u diskret.

Għalfejn għandek tiġi għall-counselling/terapija?
Waqt il-counselling/terapija tista’ tittratta problemi personali li jkunu qed jaffettwawk
ħażin. Hu x’inhu dak li qed toffrilek il-ħajja, int għandek il-ħila tmexxi ħajtek b’mod pożittiv u
tieħu d-deċiżjonijiet tiegħek.

icon-location-arrow MCAST Student House, Level 3, Main Campus, Paola
icon-phone-square 2398 7115 / 7129 / 7133 / 7157 / 7165 / 7186 / 7189
icon-envelope counsellors@mcast.edu.mt
icon-phone-square Admin: 2398 7188
icon-location-arrow Gozo Campus
icon-phone-square 2398 7665 / 7666 / 7667
icon-envelope studentsupport-gozocampus@mcast.edu.mt

L-iStudent Support Services Administrator (SSSA)
Normalment, l-iStudent Support Services Administrator hija l-ewwel persuna li tiltaqa’
magħha meta titlob appuntament għall-counselling/terapija. L-SSSA tiltaqa’ miegħek
fl-ewwel sessjoni biex tisma’ x’qed jinkwetak, tispjegalek il-proċeduri u, jekk ikun meħtieġ,
tiggwidak lejn dak is-servizz fl-MCAST li jkun l-aħjar għas-sitwazzjoni tiegħek.

icon-location-arrow MCAST Student House, Level 3, Main Campus, Paola
icon-envelope counsellors@mcast.edu.mt
icon-phone-square 2398 7189

Attivitajiet fi gruppi
L-esperjenzi differenti li ngħaddu minnhom fil-ħajja jaffettwaw kemm inħossuna tajjeb
jew le. Meta tipparteċipa fi gruppi, int ikollok l-opportunità li tiddiskuti ma’ studenti
oħrajn u mal-counsellors/terapisti diversi temi personali u soċjali li tagħżel int. Ixxogħol
fil-grupp jagħti lok għal kwalità ta’ interazzjoni li mhix possibbli waqt sessjonijiet
individwali. L-interazzjoni fi grupp tgħin biex tindirizza l-istat emozzjonali billi titkellem
fuq l-esperjenzi personali tiegħek. Bis-saħħa ta’ dawn is-sessjonijiet, inti titgħallem ukoll
tgħin lill-oħrajn u taħdem f’tim. Il-ħiliet li tikseb, u li jagħmluk kapaċi tikkomunika fi
grupp, jistgħu jiswewlek ta’ benefiċċju fuq livell personali u akkademiku, kif ukoll fil-post
tax-xogħol tiegħek fil-futur.

icon-location-arrow MCAST Student House, Level 3, Main Campus, Paola
icon-phone-square 2398 7115 / 7129 / 7133 / 7157 / 7165 / 7186 / 7189
icon-envelope counsellors@mcast.edu.mt
icon-phone-square Admin: 2398 7188

Institute Student Support Services Coordinators
L-Institute Student Support Services Coordinators jistgħu jservu ta’ punt ewlieni ta’
riferenza fl-Istitut tiegħek. Dawn jistgħu jgħinuk issolvi l-problemi li tiltaqa’ magħhom
fuq livell personali jew akkademiku. Jistgħu wkoll jgħinuk taċċessa dawk is-servizzi li
jkunu ta’ benefiċċju għalik. Ikkuntattja lill-Istitut tiegħek għal iktar dettalji.

 icon-backward BACK