Sports at MCAST

The Sports Department encourages you to participate in sports and
physical activities. Throughout the scholastic year, the department
organises various sport and team building activities on competitive and
non-competitive levels. These include handball, football, basketball,
table tennis, tennis, weight training and more. You might also have the
opportunity to be in one of the MCAST teams and compete against other
post-secondary institutions.

You can find the Sports Department on the Main Campus, In Paola. MCAST
students can practice sports activities on campus. The facilities include an
outdoor football, basketball and tennis area and an indoor basketball court.
You can also become a member of our fitness centre where you can make
use of cardio machines and weights. The fitness centre instructor can
also help you to obtain information about weight training programmes,
exercise programmes and weight management programmes.

L-Isports Fl-MCAST

fl-isports u f’attivitajiet fiżiċi. Matul is-sena akkademika, id-Dipartiment
jorganizza diversi attivitajiet ta’ sports u team building. Dawn l-attivitajiet, li xi
drabi jkunu kompetittivi u drabi oħra le, jinkludu handball, football, basketball,
table tennis, tennis, weight training u aktar. L-istudenti jista’ jkollhom ukoll
l-opportunità li jissieħbu f’wieħed mit-timijiet tal-MCAST u jikkompetu kontra
istituzzjonijiet post-sekondarji oħrajn.
Id-Dipartiment tal-iSports jinsab fil-Kampus Ewlieni tal-Kulleġġ, Raħal Ġdid.
L-istudenti tal-MCAST jistgħu jipprattikaw attivitajiet sportivi fil-Kampus. Ilfaċilitajiet
jinkludu spazju fil-beraħ fejn jintlagħbu l-football, il-basketball u
t-tennis, u court tal-basketball fuq ġewwa. L-istudenti jistgħu jidħlu membri
fil-fitness centre u jagħmlu użu mill-cardio machines u l-weights. L-instructor
tal-fitness centre ikun jista’ jgħinhom jiksbu informazzjoni dwar programmi ta’
weight training, ta’ eżerċizzju u ta’ kontroll tal-piż.

 icon-backward BACK