Master of Science in Lean Enterprise

Course Code:UC7-E9-18

Course Duration:5 Semesters

Course Description (English)

The Master of Science in Lean Enterprise includes lean problemsolving methodologies, and demonstrates contemporary lean thinking principles, lean enterprise development and value stream mapping, including modern enterprise improvement techniques such as Six Sigma, the theory of constraints and business process re-engineering. It applies process analysis to business activities, methods improvement and work measurement to meet the competitive goals of a business environment. It evaluates the key characteristics of quality and the quality philosophy through established lean methods of quality improvement.

Course Description (Malti)

Il-Master of Science in Lean Enterprise jinkludi metodoloġiji għassoluzzjoni ta’ problemi b’użu mill-inqas ta’ riżorsi; jippreżenta prinċipji ta’ ħsieb kontemporanju fl-użu mill-inqas ta’ riżorsi, l-iżvilupp tal-intrapriżi b’użu mill-inqas ta’ riżorsi u l-immappjar tal-fluss tal-valur, inklużi tekniki moderni għat-titjib talintrapriżi bħas-Six Sigma, it-teorija ta’ restrizzjonijiet u l-inġinerija mill-ġdid tal-proċess tan-negozju; japplika l-analiżi talproċess f‘attivitajiet tan-negozju, fit-titjib tal-metodi u fil-kejl taxxogħol biex jiġu sodisfatti l-għanijiet kompetittivi ta’ ambjent tan-negozju; jevalwa l-karatteristiċi ewlenin tal-kwalità u l-filosofija tal-kwalità permezz ta’ metodi stabbiliti ta’ titjib talkwalità b’użu mill-inqas ta’ riżorsi.

Mode

Blended

Entry Requirements

Relevant degree Level 5 qualification and adequate professional experience are also considered.

Other Entry Requirements

Career Opportunities

Programme Details

Download Programme Specification here