Masters

Master of Science in Lean Enterprise

UC7-E9-18

Course details

The Master of Science in Lean Enterprise includes lean problem-solving methodologies, demonstrates contemporary lean thinking principles, lean enterprise development and value stream mapping, including modern enterprise improvement techniques such as Six Sigma, theory of constraints and business process reengineering. It applies process analysis to business activities, methods improvement and work measurement to meet the competitive goals of a business environment. It evaluates the key characteristics of quality and the quality philosophy through established lean methods of quality improvement.

Il-Master of Science in Lean Enterprise jinkludi metodoloġiji tas-soluzzjoni tal-problemi b’użu mill-inqas ta’ riżorsi, jippreżenta prinċipji ta’ ħsieb kontemporanju b’użu mill-inqas ta’ riżorsi, l-iżvilupp tal-intrapriżi b’użu mill-inqas ta’ riżorsi u l-immappjar tal-fluss tal-valur, inklużi tekniki moderni ta’ titjib tal-intrapriżi bħal Six Sigma, it-teorija ta’ restrizzjonijiet u l-inġinerija mill-ġdid tal-proċess tan-negozju. L-analiżi tal-proċess tiġi applikata f‘attivitajiet tan-negozju, fit-titjib tal-metodi u fil-kejl tax-xogħol biex jiġu ssodisfati l-għanijiet kompetittivi ta’ ambjent tan-negozju. Jiġu evalwati l-karatteristiċi ewlenin tal-kwalità u l-filosofija tal-kwalità permezz ta’ metodi stabbiliti ta’ titjib tal-kwalità b’użu mill-inqas ta’ riżorsi.

Relevant Degree.
MQF Level 5 qualification and adequate professional experience is also considered.

5 Semesters

October 2019 … subject to adequate demand

Post Graduate Certificate at 30 ECTS.
Post Graduate Diploma at 60 ECTS.
Full Masters at 90 ECTS.

Fees apply for external candidates – further information through MG2I (MCAST Gateway to Industry)


Career opportunities