Masters

Post-Graduate Certificate in Research Methods

UC7-E4-18

Course details

The MCAST Post-Graduate Certificate in Research Methods is designed to give candidates clear insights into research practices, methodologies and the basic research tools and techniques. A knowledge and understanding of how to approach both quantitative and qualitative research is targeted, as well as an understanding of ethical considerations and the expectations for scholarly research.

Il-Post-Graduate Certificate in Research Methods tal-MCAST huwa ddisinjat biex jipprovdi lill-kandidati għarfien ċar dwar il-prattiki u l-metodoloġiji tar-riċerka u l-għodod u t-tekniki bażiċi tar-riċerka. L-għan ta’ dan il-kors hu li wieħed jikseb għarfien u fehim dwar kif wieħed għandu jwettaq riċerka, kemm kwantitattiva kif ukoll kwalitattiva, flimkien ma’ fehim tal-kunsiderazzjonijiet etiċi u l-aspettattivi għar-riċerka akkademika.

Relevant Degree. Level 5 qualification and adequate professional experience is also considered.

2 Semesters – part time

October 2019

Exit with a Post Graduate Certificate in Research Methods at 30ECTS, possibility to progress to a Masters in Research at 90 ECTS.

Fees apply for external candidates – further information through MG2I (MCAST Gateway to Industry)


Career opportunities