Post-Graduate Certificate in Research Methods

Course Code:UC7-E4-18

Course Duration:2 Semesters

Course Description (English)

The MCAST Post-Graduate Certificate in Research Methods is designed to give candidates clear insights into research practices, methodologies and the basic research tools and techniques. A knowledge and understanding of how to approach both quantitative and qualitative research is targeted, as well as an understanding of ethical considerations and the expectations for scholarly research.

Course Description (Malti)

Il-Post-Graduate Certificate in Research Methods tal-MCAST huwa ddisinjat biex jipprovdi lill-kandidati għarfien ċar dwar ilprattiċi u l-metodoloġiji kif ukoll l-għodod u t-teknika bażika tar-riċerka. L-għan ta’ dan il-kors hu li wieħed jikseb għarfien u fehim dwar kif wieħed għandu jagħmel ir-riċerka, kemm kwantitattiva kif ukoll kwalitattiva, flimkien ma’ fehim talkunsiderazzjonijiet etiċi u x’inhu mistenni mirriċerka akkademika.

Mode

Blended

Entry Requirements

Relevant degree Level 5 qualification and adequate professional experience are also considered.

Other Entry Requirements

Career Opportunities