Master by Research

Course Code:UC7-E3-20

Course Duration:4 Semesters

Course Description (English)

The Masters by Research (MRes) programme provides the student with sound practical knowledge and experience in preparation for a research career, as well as with preparation and training for doctoral research. Students will have demonstrated originality in the application of knowledge, and they will understand how the boundaries of knowledge are advanced through research. They will be able to deal with complex issues both systematically and creatively, and they will show originality in tackling and solving applied research related challenges.

Course Description (Malti)

Il-programm Masters by Research (MRes) jipprovdi lill-istudent għarfien prattiku sod u esperjenza bi tħejjija għal karriera fir-riċerka, kif ukoll tħejjija u taħriġ għal riċerka fil-livell tad-dottorat. L-istudenti jkunu wrew oriġinalità flapplikazzjoni tal-għarfien, u jifhmu kif il-fruntieri tal-għarfien jitwessgħu permezz tar-riċerka. Huma jkunu jistgħu jittrattaw kwistjonijiet kumplessi, b’mod sistematiku u kreattiv, u juru oriġinalità fil-mod li jindirizzaw u jsolvu sfidi relatati mar-riċerka applikata.

Mode

Blended

Entry Requirements

Relevant degree MQF Level 5 qualification and adequate professional experience are also considered.

Other Entry Requirements

Career Opportunities