Masters

Masters by Research

UC7-E3-17

Course details

The Masters by Research (MRes) programme provides the student with sound practical knowledge and experience in preparation for a research career, as well as, with preparation and training for doctoral research. Students will have demonstrated originality in the application of knowledge, and they will understand how the boundaries of knowledge are advanced through research. They will be able to deal with complex issues both systematically and creatively, and they will show originality in tackling and solving applied research related challenges.

Il-programm Masters by Research (MRes) jipprovdi lill-istudent għarfien prattiku sod u esperjenza bħala tħejjija għal karriera fir-riċerka, kif ukoll bħala tħejjija u taħriġ għal riċerka fil-livell tad-dottorat.
L-istudenti jkunu wrew oriġinalità fl-applikazzjoni tal-għarfien, u jifhmu kif il-fruntieri tal-għarfien jitwessgħu permezz tar-riċerka. Huma jkunu jistgħu jittrattaw kwistjonijiet kumplessi, kemm b’mod sistematiku kif ukoll b’mod kreattiv, u juru oriġinalità fl-indirizzar u s-soluzzjoni ta’ sfidi relatati mar-riċerka applikata.

Relevant Degree.
MQF Level 5 qualification and adequate professional experience is also considered.

4 Semesters – part time

October 2019

M.Res. MQF Level 7 at 90 ECTS

Fees apply for external candidates – further information through MG2I (MCAST Gateway to Industry)


Career opportunities