Master of Science in Information Technology and Systems

Course Code:UC7-E14-18

Course Duration:5 Semesters

Course Description (English)

The Master of Science in Information Technology and Systems provides fundamental skills in a variety of advanced ICT areas such as cloud computing, big data and the Internet of Things (IoT), with a focus on developing intelligent solutions through a blend of hardware and software. The programme focuses on software as a service infrastructure, information management, enterprise systems and eLogistics. A focus is also placed on systems strategy and management, business process innovation and cyber security. Key to the programme are network security and data management technologies, as well as software defined networking, and the new field of distributed hashing and computing, typified by distributed version control systems and blockchain based crypto-currency

Course Description (Malti)

Il-Master of Science in Information Technology and Systems jipprovdi ħiliet fundamentali f’varjetà ta’ oqsma avvanzati tal-ICT, bħall-cloud computing, il-big data u l-Internet talOġġetti (IoT), b’enfasi fuq l-iżvilupp ta’ soluzzjonijiet intelliġenti, kemm bl-użu ta’ ħardwer kif ukoll ta’ softwer. Il-programm jiffoka fuq is-softwer bħala infrastruttura ta’ servizz, il-ġestjoni talinformazzjoni, is-sistemi tal-intrapriżi u l-loġistika elettronika. Issir enfasi wkoll fuq l-istrateġija u l-ġestjoni tas-sistemi, l-innovazzjoni tal-proċess tan-negozju u ċ-ċibersigurtà. L-elementi ewlenin tal-programm huma t-teknoloġiji tas-sigurtà tan-netwerk u l-ġestjoni tad-data, kif ukoll in-netwerking definit mis-softwer, u l-qasam il-ġdid talhashing u l-kompjuting distribwit, karatterizzat minn sistemi distribwiti tal-kontroll tal-verżjoni u applikazzjonijiet talcryptocurrency ibbażati fuq il-blockchain.

Mode

Blended

Entry Requirements

Relevant degree Level 5 qualification and adequate professional experience are also considered.

Programme Details

Download Programme Specification here

 

Next intake: October 2021