Master of Science in High Performance Buildings

Course Code:UC7-E13-18

Course Duration: 5 Semesters

Course Description (English)

The Master of Science in High Performance Buildings (HPB) gives candidates the opportunity to develop optimized building concepts, integrating various components of holistic design methodology, building physics, building climatology and comfort, energy-efficiency, environmental sources, building services systems, building aerodynamics, thermal and fluid dynamic CFD simulations, lighting design, building operation, as well as green urban modelling. The programme provides for advanced skills in specialization and scientific research of building physics coupled with architectural design, preparing students for professional as well as research and development settings at national and international levels.

Course Description (Malti)

Il-Master of Science in High Performance Buildings (HPB) jipprovdi lill-kandidati l-opportunità li jiżviluppaw kunċetti ta’ bini ottimizzati, bl-integrazzjoni ta’ diversi komponenti talmetodoloġija tad-disinn ħolistiku, il-fiżika tal-bini, il-klimatoloġija u l-kumdità tal-bini, l-effiċjenza fl-enerġija, is-sorsi ambjentali, is-sistemi tas-servizzi tal-bini, l-ajrudinamika tal-bini, is-simulazzjonijiet termali u fluwidi dinamiċi tasCFD, id-disinn tat-tidwil, l-operat tal-bini, kif ukoll l-immudellar ekoloġiku urban. Il-programm jipprovdi ħiliet avvanzati flispeċjalizzazzjoni u r-riċerka xjentifika talfiżika tal-bini, flimkien mad-disinn tal-arkitettura, filwaqt li jħejji lillistudenti għal ambjenti professjonali kif ukoll tar-riċerka u l-iżvilupp fil-livelli nazzjonali u internazzjonali.

Entry Requirements

Relevant degree Level 5 qualification and adequate professional experience are also considered.

Programme Details

Download Programme Specification here

Next intake (tentative): October 2021