Masters

Master of Science in High Performance Buildings

UC7-E13-18

Course details

The Master of Science in High Performance Buildings (HPB) gives candidates the opportunity to develop optimized building concepts, integrating various components of holistic design methodology, building physics, building climatology and comfort, energy-efficiency, environmental sources, building services systems, building aerodynamics, thermal and fluid dynamic CFD simulations, lighting design, building operation, as well as green urban modelling. The programme provides for advanced skills in specialization and scientific research of building physics coupled with architectural design, preparing students for professional, as well as research and development settings at national and international levels.

Il-Master of Science in High Performance Buildings (HPB) jipprovdi lill-kandidati l-opportunità li jiżviluppaw kunċetti ta’ bini ottimizzati, billi jintegraw diversi partijiet tal-metodoloġija ta’ disinn olistiku, il-fiżika tal-bini, il-klimatoloġija u l-kumdità tal-bini, l-effiċjenza fl-enerġija, is-sorsi ambjentali, is-sistemi ta’ servizzi tal-bini, l-ajrudinamika tal-bini, is-simulazzjonijiet termali u fluwidi dinamiċi tas-CFD, id-disinn tat-tidwil, l-operat tal-bini, kif ukoll l-immudellar ekoloġiku urban. Il-programm jipprovdi ħiliet avvanzati fl-ispeċjalizzazzjoni u r-riċerka xjentifika tal-fiżika tal-bini, flimkien mad-disinn tal-arkitettura, filwaqt li jħejji lill-istudenti għal ambjenti professjonali, kif ukoll tar-riċerka u l-iżvilupp fil-livelli nazzjonali u internazzjonali.

Relevant Degree.
MQF Level 5 qualification and adequate professional experience is also considered.

5 Semesters

October 2019 … subject to adequate demand

Post Graduate Certificate at 30 ECTS.
Post Graduate Diploma at 60 ECTS.
Full Masters at 90 ECTS.

Fees apply for external candidates – further information through MG2I (MCAST Gateway to Industry)


Career opportunities