Masters

Master of Science in Mechatronics

UC7-E12-18

Course details

The Master of Science in Mechatronics programme provides students with a broad range of knowledge and skills in the field of automation and control of production processes and equipment, as well as in the field of mechatronic devices and systems control. It focuses on the study of network technologies (e.g. Ethernet, Industrial Protocol, Profinet, Modbus, Profibus, Devicenet, Control Net), and development of SCADA system (Supervisory Control and Data Acquisition) construction. Practical use of real-time systems is also an important part of the programme. Students shall apply the theoretical principles of industrial robotics and mechatronics, mechatronic and robotic actuators, and modern technologies of microcontroller applications.

Il-programm tal-Master of Science in Mechatronics jipprovdi lill-istudenti firxa wiesgħa ta’ għarfien u ħiliet fil-qasam tal-awtomatizzazzjoni u l-kontroll ta’ proċessi tal-produzzjoni u t-tagħmir, kif ukoll fil-qasam ta’ apparat mekatroniku u l-kontroll tas-sistemi. Dan il-programm jiffoka fuq l-istudju tat-teknoloġiji tan-netwerk (eż. Eternet, Protokoll Industrijali, Profinet, Modbus, Profibus, Devicenet, Control Net), u l-iżvilupp tal-kostruzzjoni tas-sistema SCADA (Il-Kontroll Superviżorju u l-Akkwist tad-Data). L-użu prattiku ta’ sistemi ta’ ħin reali huwa wkoll parti importanti tal-programm. L-istudenti għandhom japplikaw il-prinċipji teoretiċi tar-robotika u l-mekatronika industrijali, l-attwaturi tal-mekatronika u tar-robotika, u t-teknoloġiji moderni ta’ applikazzjonijiet mikrokontrolluri.

Relevant Degree.
MQF Level 5 qualification and adequate professional experience is also considered.

5 Semesters

October 2019 … subject to adequate demand

Post Graduate Certificate at 30 ECTS.
Post Graduate Diploma at 60 ECTS.
Full Masters at 90 ECTS.

Fees apply for external candidates – further information through MG2I (MCAST Gateway to Industry)


Career opportunities