Master of Science in Mechatronics

Course Code:UC7-E12-18

Course Duration: 5 Semesters

Course Description (English)

The Master of Science in Mechatronics programme provides students with a broad range of knowledge and skills in the field of automation and control of production processes and equipment, as well as in the field of mechatronic devices and systems control. It focuses on the study of network technologies (e.g. Ethernet, Industrial Protocol, Profinet, Modbus, Profibus, Devicenet, Control Net), and the development of SCADA system (Supervisory Control and Data Acquisition) construction. The practical use of real-time systems is also an important part of the programme. Students shall apply the theoretical principles of industrial robotics and mechatronics, mechatronic and robotic actuators, and modern technologies of microcontroller applications.

Course Description (Malti)

Il-programm tal-Master of Science in Mechatronics jipprovdi lill-istudenti firxa wiesgħa ta’ għarfien u ħiliet fil-qasam talawtomatizzazzjoni u l-kontroll ta’ proċessi talproduzzjoni u t-tagħmir, kif ukoll fil-qasam ta’ apparat mekatroniku u l-kontroll tas-sistemi. Dan il-programm jiffoka fuq l-istudju tatteknoloġiji tan-netwerk (eż. Ethernet, Industrial Protocol, Profinet, Modbus, Profibus, Devicenet, Control Net), u l-iżvilupp tal-kostruzzjoni tas-sistema SCADA (IlKontroll Superviżorju u l-Akkwist tad-Data). L-użu prattiku ta’ sistemi ta’ ħin reali huwa wkoll parti importanti talprogramm. L-istudenti jkunu meħtieġa japplikaw il-prinċipji teoretiċi tarrobotika u l-mekatronika industrijali, tal-attwaturi tal-mekatronika u tar-robotika, u t-teknoloġiji moderni ta’ applikazzjonijiet ta’ mikrokontrolluri.

Entry Requirements

Relevant degree Level 5 qualification and adequate professional experience are also considered.

Programme Details

Download Programme Specification here

Next intake: October 2021