Master of Science in Exercise and Sports Science

Course Code:UC7-E10-18

Course Duration: 5 Semesters

Course Description (English)

The Master of Science in Exercise and Sport Science presents a multidisciplinary focus on helping students understand the relationship between health and human performance. As an academic programme, this Master of Science will introduce translational research and provide essential foundations from the bases of physiology, biomechanics, motor behaviour, and psychology. Using the social ecological approach to addressing the needs for health and human performance for the workforce in Malta, the programme recognizes societal needs, introduces evidence-based strategies for intervention, and evaluates the impact of these services on health outcomes and productivity.

Course Description (Malti)

Il-Master of Science in Exercise and Sport Science jiffoka fuq dixxiplini differenti biex jgħin lill-istudenti jifhmu r-relazzjoni bejn is-saħħa u l-prestazzjoni umana. Bħala programm akkademiku, dan il-Master of Science jintroduċi lill-istudenti għar-riċerka traslazzjonali u jipprovdi bażi essenzjali mil-lat tal-fiżjoloġija, il-bijomekkanika, ilmovimenti tal-bniedem u l-psikoloġija. Bl-adozzjoni tal-approċċ ekoloġiku soċjali biex jiġu indirizzati l-ħtiġijiet għas-saħħa tal-ħaddiema f’Malta u l-prestazzjoni tagħhom, il-programm jirrikonoxxi l-bżonnijiet tas-soċjetà, jintroduċi strateġiji ta’ intervent ibbażati fuq l-evidenza, u jevalwa l-impatt ta’ dawn isservizzi fuq is-saħħa u l-produttività.

Entry Requirements

Relevant degree Level 5 qualification and adequate professional experience are also considered.

Programme Details

Download Programme Specification here