Master of Business Administration for the Small Business (MBA)

Course Code:UC7-E1-19

Course Duration:6 Semesters

Course Description (English)

The MCAST MBA for the Small Business programme focuses on the small businesses’ theoretical knowledge, application-oriented experiences as well as the identification of innovation possibilities and growth potentials. This MBA is structured to reflect the needs of modern business dynamics. The MCAST MBA is taught by industry experts and leading academics who have had successful careers in their respective business settings.

Course Description (Malti)

Il-programm MBA for the Small Business tal-MCAST jiffoka fuq l-għarfien teoretiku relatat ma’ negozji żgħar, esperjenzi fl-applikazzjoni ta’ dan l-għarfien, kif ukoll l-identifikazzjoni ta’ possibbiltajiet ta’ innovazzjoni u potenzjali ta’ tkabbir. Dan l-MBA huwa strutturat biex jirrifletti l-ħtiġijiet tad-dinamika tan-negozju modern. L-MBA tal-MCAST huwa mgħallem minn esperti fl-industrija u persuni akkademiċi ewlenin li rnexxew fil-karriera tagħhom fl-ambjenti rispettivi tan-negozju tagħhom.

Mode

Blended

Entry Requirements

Relevant Degree Level 5 qualification and adequate professional experience are also considered.

Other Entry Requirements

Career Opportunities