Institute for the Creative Arts

Advanced Diploma in Cultural Heritage Skills

TC4-A2-19

Course details

This course addresses sectorial needs in order to support the management, conservation and preservation of cultural heritage. Successful candidates will be able to ethically collaborate with relevant stakeholders, and would work under the supervision of one of these.

Initially, the programme of studies provides the necessary applied theoretical material and ethical background for further training in technical aspects of cultural heritage and heritage skills. Options in the second and third year of the programme, which are open subject to demand and viability, include stone, metals, books, paper and textiles heritage skills, with training being carried out in workshops, laboratories and on sites. Moreover, training as part of an apprenticeship is an integral part of the programme.

Dan il-kors jindirizza n-nuqqasijiet fil-ħiliet fis-settur sabiex jiġu appoġġjati l-ġestjoni, il-konservazzjoni u l-preservazzjoni tal-patrimonju kulturali. Il-kandidati li jtemmu l-kors b’suċċess jkunu jistgħu jikkollaboraw b’mod etiku ma’ partijiet interessati rilevanti u jaħdmu taħt is-sorveljanza ta’ waħda minnhom.

Inizjalment, il-programm ta’ studji jipprovdi l-materjal teoretiku u l-isfond etiku applikati neċessarji għal aktar taħriġ fl-aspetti tekniċi tal-patrimonju kulturali u l-ħiliet tal-patrimonju. L-għażliet fit-tieni u t-tielet sena tal-programm, li jiftħu skont id-domanda u l-vijabbiltà, jinkludu l-kisba ta’ ħiliet għall-patrimonju relatati mal-ġebla, il-metalli, il-kotba, il-karta u t-tessuti. Dan it-taħriġ isir f’workshops, laboratorji u fuq is-sit. Barra minn hekk, it-taħriġ bħala parti minn apprendistat huwa parti integrali tal-programm.

Level 4

3 years on apprenticeship

Apprenticeship

MCAST Level 3 Diploma
or
4 SEC/O-Level /SSC&P (Level 3) passes

Applicants may be asked to sit for an interview.


Career opportunities