Advanced Diploma in Food Technology

Course Code: TC4-A1-18

Course Duration: 2 Years Full-time

Course Description (English)

The food and beverage industry is a dynamic sector which requires a number of highly skilled technical people to cope with constantly changing customers’ demands and new innovative production technologies. Food technologists monitor day-to-day manufacturing activities; ensure that safety and quality standards are met; improve existing products and design innovative foods and drinks. This is a multidisciplinary programme offered across four Institutes and includes topics on food analysis, product manufacturing, food safety, cost accounting and product design. The programme provides learners with the opportunity to gain knowledge of the industry and insights into the relevant tools and skills through workbased elements. This programme prepares learners for employment within SMEs as well as medium to large organizations which produce a range of food and drink products.

Course Description (Malti)

L-industrija tal-ikel u x-xorb hija settur dinamiku li jirrikjedi għadd ta’ persuni tekniċi bi kwalifiki għoljin biex ilaħħqu mad-domandi tal-konsumaturi li dejjem jinbidlu u mat-teknoloġiji tal-produzzjoni ġodda u innovattivi. It-teknoloġisti tal-ikel jissorveljaw attivitajiet ta’ manifattura minn jum għall-ieħor; jiżguraw li jiġu sodisfatti l-istandards ta’ sikurezza u ta’ kwalità; itejbu prodotti eżistenti u jiddisinjaw ikel u xarbiet ġodda u innovattivi. Dan huwa programm multidixxiplinari offrut f’erba’ Istituti u jinkludi suġġetti dwar l-analiżi tal-ikel, il-manifattura tal-prodott, is-sikurezza tal-ikel, il-kontabilità tal-ispejjeż u d-disinn tal-prodott. Il-programm jipprovdi lill-istudenti l-opportunità li jiksbu għarfien dwar l-industrija u l-għodod u l-ħiliet rilevanti permezz ta’ elementi bbażati fuq ixxogħol. Dan il-programm iħejji lill-istudenti għal impjieg fl-SMEs, kif ukoll f’organizzazzjonijiet medji u kbar li jipproduċu firxa ta’ prodotti ta’ ikel u xorb.

Mode

Apprenticeship

Entry Requirements

MCAST Diploma in Applied Science or MCAST Diploma in Mechanical Engineering or MCAST Diploma in Engineering (Electronics) or 4 SEC/O-Level/SSC&P (Level 3) passes Preferred: English Language, Mathematics, Home Economics, Physics, Chemistry, Biology, Design and Technology, Hospitality

Other Entry Requirements

Career Opportunities

Food analyst, Assistant food technologist, Food product
development technologist, Food production supervisor,
Food quality assurance technician

Programme Details

Download Programme Specification here