Institute of Applied Sciences

Advanced Diploma in Food Technology

TC4-A1-18

Course details

The food and beverage industry is a dynamic sector which requires a number of highly skilled technical people to cope with constantly changing customers’ demands and new innovative production technologies. Food technologists monitor day-to-day manufacturing activities; ensure that safety and quality standards are met; improve existing products and design innovative foods and drinks.

This is a multidisciplinary programme offered across four Institutes and includes topics on food analysis, product manufacturing, food safety, cost accounting and product design. The programme provides learners with the opportunity to gain knowledge of the industry and insights into the relevant tools and skills through work-based elements. This programme prepares learners for employment within SMEs as well as medium to large organizations which produce a range of food and drink products.

L-industrija tal-ikel u x-xorb hija settur dinamiku li jirrikjedi għadd ta’ persuni tekniċi bi kwalifiki għoljin biex ilaħħqu mad-domandi tal-konsumaturi dejjem jinbidlu u t-teknoloġiji ġodda tal-produzzjoni innovattiva. It-teknoloġisti tal-ikel jissorveljaw attivitajiet ta’ manifattura minn jum għall-ieħor; jiżguraw li jiġu ssodisfati l-istandards ta’ sikurezza u ta’ kwalità; itejbu prodotti eżistenti u jiddisinjaw ikel u xarbiet ġodda u innovattivi.

Dan huwa programm multidixxiplinari offrut f’erba’ Istituti u jinkludi suġġetti dwar l-analiżi tal-ikel, il-manifattura tal-prodott, is-sikurezza tal-ikel, il-kontabilità tal-ispejjeż u d-disinn tal-prodott. Il-programm jipprovdi lill-istudenti l-opportunità li jiksbu għarfien dwar l-industrija u l-għodod u l-ħiliet rilevanti permezz ta’ elementi bbażati fuq ix-xogħol. Dan il-programm iħejji lill-istudenti għall-impjieg fl-SMEs, kif ukoll f’organizzazzjoniet medji u kbar li jipproduċu firxa ta’ prodotti tal-ikel u x-xorb.

Level 4
2 years on apprenticeship
Apprenticeship

Note:All MCAST programmes undergo periodic revision. The current document is the latest specification available and is for guidance only.
Programme specifications are subject to change before commencement of academic year 2019-2010.

 icon-arrow-circle-down Download course outline

 

MCAST Diploma in Applied Science
or
MCAST Diploma in Mechanical Engineering
or
MCAST Diploma in Engineering (Electronics)
or
4 SEC/O-Level /SSC&P (Level 3) passes
Preferred: English Language, Mathematics, Home Economics, Physics, Chemistry, Biology, Design and Technology


Career opportunities

Food analyst
Assisstant food technologist
Food product development technologist
Production supervisor
Quality assurance technician