Masters

Master in Artificial Intelligence for Industry 4.0

RI7-06-21

90 ECTS

Course details

Blended

The implementation of Artificial Intelligence (AI) within industry 4.0 influences all industries including manufacturing, public sector, education and many more, particularly since industry 4.0 focuses heavily on interconnectivity, automation, machine learning and real time data.
The MCAST Masters in AI for Industry 4.0 programme focuses on the key knowledge required for solving business challenges and yielding competitive advantage through the application of Artificial Intelligence technologies. It provides the theoretical and practical knowledge to work across industries and implement AI where needed.

Graduates will be well versed with the Fundamentals of AI, Machine Learning, Neural Networks, Social Implications, Ethics, Regulation and Business Analysis proficiencies.
The MCAST Masters in AI for Industry 4.0 is taught by industry experts and leading academics who are actively engaged in successful careers in their respective fields.

Exit Strategy :
Post-Graduate Certificate in Artificial Intelligence for Industry 4.0 (30 Credits)
Post- Graduate Diploma in Artificial Intelligence for Industry 4.0 (60 Credits)
Full Master in Artificial Intelligence for Industry 4.0 (90 Credits)

Fees:
Fees apply – Further information through MG2i (MCAST Gateway to Industry)

L-implimentazzjoni ta ‘Intelliġenza Artifiċjali fi ħdan l-industrija 4.0 tinfluwenza l-industriji kollha inklużi l-manifattura, is-settur pubbliku, l-edukazzjoni u ħafna aktar, partikolarment billi l-industrija 4.0 tiffoka ħafna fuq l-interkonnettività, l-awtomazzjoni, it-tagħlim tal-magni u d-dejta f’ħin reali.
Il-Masters jiffoka fuq l-għarfien ewlieni meħtieġ biex jissolvew l-isfidi tan-negozji u jagħtu vantaġġ kompetittiv permezz tal-applikazzjoni ta ’teknoloġiji ta’ Intelliġenza Artifiċjali. Jipprovdi l-għarfien teoretiku u prattiku biex persuna taħdem fost l-industriji u jimplimenta l-AI fejn meħtieġ.

Il-gradwati ser jitalmu sew il-Fundamentali tal-AI, Machine Learning, Netwerks Neuronali, Implikazzjonijiet Soċjali, Etika, Regolamentazzjoni u profiċjenzi tal-Analiżi tan-Negozju.
Il-Masters tal-MCAST fl-AI għall-Industrija 4.0 huwa mgħallem minn esperti tal-industrija u akkademiċi ewlenin li huma involuti b’mod attiv f’karrieri ta ’suċċess fl-oqsma rispettivi tagħhom.

7

2.5 Years (5 Semesters)

A relevant first Degree in the sciences, technological or social sciences domains. Candidates must also have 2 years full time industry work experience.

This is conducive to the more senior business, management, technologist, and other senior personnel who will act as change agents in their organizations through the application of AI.