Masters

Master in Research Methods

RI7-05-21

90 ECTS

Course details

Blended
The MCAST Master in Research Methods (MResMethods) programme is carried out via a taught methodology component that is then developed into a detailed research endeavour that has to be implemented, presented and defended at Master’s level. Students will have demonstrated originality in the application of knowledge by designing and developing advanced research skills using specific tools and a robust methodological approach. It guides the student towards compiling peer-reviewed research articles at publishable level. It provides the student with sound practical knowledge and experience in preparation for a career that includes a significant research element, as well as in the preparation and training for a research endeavour at doctoral level.

Intake Info:
October 2021

Exit Strategy:
Post-Graduate Certificate in Research Methods (30 ECTS)
Post-Graduate Diploma in Research Methods (30 additional ECTS, total at 60 ECTS)
Master in Research Methods (30 additional ECTS, total at 90 ECTS)

Fees:
Fees apply – Further information through MG2i (MCAST Gateway to Industry)
Note: MCAST provides sponsorships for the ‘Post-Graduate in Research Methods’ component to full-time MCAST staff.

Il-programm tal-MCAST li jwassal għal Master in Research Methods (MResMethods) jikkonsisti f’komponent ta’ metodoloġija mgħallma fil-klassi, li mbagħad tiġi żviluppata f’biċċa xogħol ta’ riċerka li trid tiġi implimentata, ippreżentata u difiża f’livell ta’ Master. L-istudenti jkunu mistennija juru oriġinalità fl-applikazzjoni ta’ dak li jkunu tgħallmu billi jiddisinjaw u jiżviluppaw ħiliet ta’ riċerka avvanzati bl-użu ta’ għodod speċifiċi u metodoloġija b’saħħitha. Il-kors jiggwida lill-istudenti biex jiktbu artikli ta’ riċerka li jiġu riveduti mill-kollegi tagħhom stess u li jilħqu l-livell addattat biex ikunu jistgħu jiġu ppubblikati. Il-kors jagħti lill-parteċipanti tagħrif prattiku sod u esperjenza bi tħejjija għal karriera b’element qawwi ta’ riċerka, kif ukoll bi preparazzjoni u taħriġ għal xogħol ta’ riċerka f’livell ta’ dottorat.
Level 7
5 Semesters
Relevant degree at 180 ECTS or more.
An MQF Level 5 qualification and adequate professional experience may also be considered for mature students.

Course Outline