Award in Vocational Skills (Introductory Level – B)

Course Code: PWB-01-18

Course Duration: 1 Year Full-time

Course Description (English)

The Award in Vocational Skills is a programme of study following the MCAST Award in Vocational Skills – Introductory A that helps students with learning disabilities / learning difficulties consolidate the skills necessary to gain and maintain employment or to further their education. Students will have the opportunity to further their studies in the vocational area chosen in the MCAST Award in Vocational Skills – Introductory A, which are Hospitality, Office Skills, and Production and Retail. They will also focus on Key Skills which include Maltese, English, Mathematics, PSHE, IT, and Daily Living and Community Skills. A work placement experience in industry is also provided according to the vocational area being studied.

Course Description (Malti)

L-Award fil-Ħiliet Vokazzjonali huwa programm ta’ studju li jsegwi l-MCAST Award in Vocational Skills – Introductory A, li jgħin lill-istudenti b’diżabilità jew diffikultà fit-tagħlim fl-iżvilupp tal-ħiliet meħtieġa biex jiksbu u jżommu impjieg jew biex ikomplu jistudjaw. L-istudenti jkollhom l-opportunità li jkomplu l-istudji tagħhom filqasam vokazzjonali magħżul fl-MCAST Award in Vocational Skills – Introductory A, li huma l-Ospitalità, il-Ħiliet talUffiċċju, u l-Produzzjoni u l-Bejgħ. Huma se jiffokaw ukoll fuq il-Ħiliet Ewlenin, li jinkludu l-Malti, l-Ingliż, il-Matematika, il-PSHE, l-IT, u l-Ħiliet għall-Ħajja ta’ Kuljum u dawk Komunitarji. Tiġi pprovduta wkoll esperjenza ta’ taħriġ fuq il-post tax-xogħol flindustrija, skont il-qasam vokazzjonali li jkun qed jiġi studjat.

Mode

Entry Requirements

MCAST Award in Vocational Skills – Introductory A Adaptation to both class-based and community-based learning to be ascertained through the previous year Commitment to prospective employment.

Other Entry Requirements

Career Opportunities

Hospitality – Housekeeping assistant, Kitchen hand Factory hand, Laundry worker Clerical – Office assistant, Library assistant