Award in Vocational Skills (Introductory Level – A)

Course Code: PWA-01-18

Course Duration: 1 Year Full-time

Course Description (English)

The Award in Vocational Skills supports students with learning disabilities / learning difficulties to acquire the skills required to gain and maintain employment or to further their education. Students are trained in one of the following vocational areas: Hospitality, Office Skills, Production and Retail. They are also assessed in Key Skills which include Maltese, English, Mathematics, PSHE, IT, Creative Self-Expression and Daily Living and Community Skills. A work placement experience within the College is also provided according to the vocational area being studied. Before enrolling in the programme, students are required to attend a three-day evaluation period to assess the suitability of the course and identify the vocational area according to their abilities.

Course Description (Malti)

L-Award fil-Ħiliet Vokazzjonali jgħin lillistudenti b’diżabilità jew b’diffikultà fit-tagħlim jiksbu l-ħiliet meħtieġa biex isibu u jżommu impjieg jew biex ikomplu jistudjaw. L-istudenti jiġu mħarrġa f’wieħed mill-oqsma vokazzjonali li ġejjin: l-Ospitalità, il-Ħiliet talUffiċċju, il-Produzzjoni u l-Bejgħ. Huma jiġu evalwati wkoll fil-Ħiliet Ewlenin, li jinkludu l-Malti, l-Ingliż, il-Matematika, il-PSHE, l-IT, il-Creative Self-Expression, u l-Ħiliet għall-Ħajja ta’ Kuljum u dawk Komunitarji. Tiġi pprovduta wkoll esperjenza ta’ taħriġ fuq il-post tax-xogħol fi ħdan il-Kulleġġ, skont il-qasam vokazzjonali li jkun qed jiġi studjat. Qabel ma jirreġistraw fil-programm, l-istudenti huma meħtieġa jattendu perjodu ta’ evalwazzjoni ta’ tlett ijiem biex tiġi evalwata l-adegwatezza tal-kors u jiġi identifikat ilqasam vokazzjonali skont l-abbiltajiet tagħhom.

Mode

Entry Requirements

Finished Compulsory Education Provision of documents including School Leaving Certificate A recent psychological report (issued no more than 3 years before the date of application) and school reports including last Individual Education Plan (IEP) Adapt to both class-based and community-based learning to be ascertained through a 3-day workshop at MCAST, attendance for which is compulsory Commitment to prospective employment.

Other Entry Requirements

Applicants may be asked to sit for an interview.

Career Opportunities