Gozo Campus

Certificate in Vocational Skills

PW-01-19G

Course details

The Certificate in Vocational Skills is a structured programme of study that helps students with learning disabilities / learning difficulties acquire the skills necessary to gain and maintain employment or to further their education. During the course students are required to participate in weekly supervised work placements both within the College and in different workplaces. Students will have the opportunity to experience work in three vocational areas, namely Hospitality Studies, Office Skills and also Production and Retail Work. Key skills and life skills subjects also form part of the syllabus.

Iċ-Ċertifikat fil-Ħiliet Vokazzjonali huwa programm ta’ studju strutturat biex jgħin studenti li għandhom diżabilità / diffikultajiet fit-tagħlim jiksbu l-ħiliet neċessarji biex jakkwistaw u jżommu impjieg jew biex ikomplu bl-istudji tagħhom. Matul dan il-kors l-istudenti huma mistennija li kull ġimgħa jipparteċipaw f’work placements taħt superviżjoni, kemm fi ħdan il-Kulleġġ kif ukoll f’postijiet oħra tax-xogħol. Matul l-ewwel sena tal-kors l-istudenti jkollhom l-opportunità li jesperjenzaw xogħol fi 3 oqsma vokazzjonali, li huma Studji fl-Ospitalità, Ħiliet tal-Uffiċċju kif ukoll Xogħol ta’ Produzzjoni u Bejgħ. Matul it-tieni sena, l-istudenti jiffukaw fuq waħda minn dawn it-tliet oqsma vokazzjonali. Is-sillabu jikkonsisti wkoll f’suġġetti dwar ħiliet ewlenin u ħiliet għall-ħajja.

Level A & B

1 Year full-time

Finished Compulsory Education
Provision of documents including School Leaving Certificate
A recent psychological report (issued no more than 3 years
before date of application) and school reports including last
Individual Education Plan (IEP)
Adaptation to both class-based and community-based
learning to be ascertained through a 3-day workshop at
MCAST, attendance for which is compulsory
Commitment to prospective employment.
Applicants may be asked to sit for an interview


Career opportunities