Master in Vocational Education Applied Research 4.0

Course Code:PD7-E17-20

Course Duration: 4 Years Part-time

Course Description (English)

The Master in Vocational Education and Training Applied Research 4.0 is intended for professionals who are involved in education within a vocational context. It provides pedagogical training through an experiential approach by bridging the contexts of education and industry, both of which influence and determine the nature and scope of vocational education. Participants are provided with opportunities to extend their knowledge, thinking and behaviours to become more effective professionals within their area of expertise. The Master is a proactive response, shifting from the traditional education programmes to innovative practices, linking teaching and action research based on the Scholarship of Teaching within the context of vocational education in Further and Higher Education.

Course Description (Malti)

Il-Master in Vocational Education and Training Applied Research 4.0 huwa maħsub għal professjonisti fil-qasam tal-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali. Il-programm jirrikonoxxi l-importanza u l-influwenza talindustrija u l-edukazzjoni fuq l-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali, u għaldaqstant ilparteċipanti jirċievu taħriġ fil-pedagoġija billi jeżaminaw u jesperjenzaw mill-qrib il-kuntesti tal-industrija kif ukoll l-edukazzjoni. Il-Master iwassal lillparteċipanti għal tisħiħ fil-ħsieb, fl-għerf u fl-attitudnijiet meħtieġa minn professjonisti fil-qasam vokazzjonali speċifiku tagħhom. Dan il-programm imur lil hinn minn metodi ta’ tagħlim tradizzjonali u jipproponi metodi innovattivi fejn it-taħriġ, it-tagħlim u r-riċerka jingħaqdu u jiġu applikati flimkien għal skoperti ġodda u aktar għolja fil-qasam tat-taħriġ vokazzjonali u l-edukazzjoni aktar għolja.

Mode: Blended

Entry Requirements

Be a full-time academic member of staff at the Malta College of Arts, Science and Technology or Be a full-time academic member of staff in another vocational education institution or Be in possession of a Bachelor’s Degree in the relevant subject area. Applicants must be practising in the teaching profession for a minimum of 4 hrs per week for the duration of the qualification. All eligible candidates shall follow the Post-Graduate Certificate in Vocational Education unless they are already in possession of another teaching qualification recognised by the board towards Recognition of Prior Learning (RPL), in which case such candidates will register for the Award in Vocational Education.

Centre for Professional Development
 icon-envelope cpd@mcast.edu.mt

icon-phone 2398 7294