Institute of Engineering and Transport

Diploma in Automotive Repair (Body and Paint)

MV3-A1-21

60 ECVET

Course details

Apprenticeship
This programme is intended for learners with or without knowledge and experience of the automotive industry. Learners will learn how to work on vehicle accident repair tasks on body work under minimal supervision. The course will also provide the learners with the skills required to carry out paint repairs to the manufacturers’ specifications. They will thus gain a combination of theoretical knowledge and practical skills in automotive accident repair (panel beating) together with body paint principles. Learners will be expected to carry out effective housekeeping practices to work effectively within the automotive industry. They will also learn how to work safely when carrying out removal and replacement of exterior vehicle panels and paint jobs. Learners will also be expected to improve their knowledge of key skills subjects such as Mathematics, English, Maltese, Information Technology, and Individual and Social Responsibility.
Dan il-programm huwa intiż għal studenti li jkollhom, u wkoll għal dawk li ma jkollhomx, għarfien ta’ u esperjenza fl-industrija tal-karozzi. L-istudenti jitgħallmu jagħmlu, bi ftit superviżjoni, xogħlijiet ta’ tiswija fuq il-body ta’ karozzi li jkunu involuti f’inċident tat-traffiku. Il-kors jipprovdi wkoll lill-istudenti l-ħiliet meħtieġa biex iwettqu tiswijiet fir-rigward taż-żebgħa, f’konformità mal-ispeċifikazzjonijiet tal-fabbrika. Hekk, huma jiksbu taħlita ta’ għarfien teoretiku u ħiliet prattiċi fir-rigward tat-tiswija tal-karozzi li jkunu involuti f’inċident tat-traffiku (jiġifieri jtellgħu d-daqqiet [panel beating]) flimkien mal-prinċipji bażiċi taż-żebgħa. Huwa mistenni li l-istudenti jwettqu prattiċi effettivi ta’ tindif intern biex ikunu jistghu jaħdmu tajjeb fl-industrija tal-karozzi. Huma jitgħallmu kif jaħdmu b’mod sikur meta jneħħu u jbiddlu l-pjanċi esterni tal-karozza u waqt ix-xogħlijiet ta’ żebgħa. L-istudenti jkunu mistennija wkoll li jtejbu l-għarfien tagħhom fis-suġġetti ta’ ħiliet ewlenin bħall-Matematika, l-Ingliż, il-Malti, it-Teknoloġija tal-Informazzjoni, u r-Responsabbiltà Individwali u Soċjali.
MQF Level 3
1 Year Full-time
Entry Requirements: MCAST Foundation Certificate or 2 SEC/O-Level/SSC&P (Level 3) passes Preferred: Mathematics
A medical certificate testing Colour Blindness is a necessary requirement for the course.
Career Pathways: Panel beater, Body repair mechanic on vehicles, white goods etc.

Course Outline