Institute of Engineering and Transport

Advanced Diploma in Deck Operations
(Also leading to OIC Navigational Watch)

MS4-01-21

Course details

12 months sea placement (compulsory)
This Advanced Diploma programme is designed to prepare candidates for a career in the maritime sector. This programme also prepares such candidates to qualify for a Certificate of Competence as an Officer In Charge of a Navigational Watch on ocean-going merchant vessels. The course consists of a number of maritime related subjects such as Navigation, Meteorology, Signals, Ship Knowledge and Stability, Cargo Operations, International Regulations, and a high level of physical fitness training and leadership training in which all candidates are expected to participate. Officer Cadets are expected to wear a merchant marine uniform whilst undergoing training both ashore and on board ships. Officer Cadets attending the course will be assisted in finding a sponsor for the practical training period at sea during the third phase of training on the course. The programme eventually includes a compulsory 12 months sea placement after the first two years of the course.
Dan il-programm ta’ Advanced Diploma huwa mfassal biex iħejji kandidati għal karriera fil-qasam marittimu. Dan il-programm jipprepara ukoll lill-kandidati biex jikkwalifikaw għal Ċertifikat ta’ Kompetenza bħala Uffiċjal fil-Kariga ta’ Għassa tan-Navigazzjoni fuq bastimenti merkantili li jagħmlu kummerċ barra mill-pajjiż. It-taħriġ jikkonsisti f’numru ta’ suġġetti relatati mal-baħar, bħan-Navigazzjoni, il-Meteoroloġija, is-Sinjali, l-Għarfien u l-Istabbiltà tal-Vapuri, l-Operazzjonijiet tal-Merkanzija, ir-Regolamenti Internazzjonali, flimkien ma’ livell għoli ta’ taħriġ għal kundizzjoni fiżika tajba u taħriġ fit-tmexxija, li fihom il-kandidati kollha huma mistennija li jipparteċipaw. L-Uffiċjali Kadetti li jkunu qed jagħmlu l-kors jingħataw għajnuna biex isibu sponsor għal perjodu ta’ taħrig prattiku fuq il-baħar waqt it-tielet fażi ta’ taħrig fil-kors. Il-programm jinkludi 12-il xahar obbligatorji fuq il-baħar wara l-ewwel sentejn tal-kors.
MQF Level 4
3 years (2 years full-time followed by 12 months experience at sea)
4 SEC/O-Level passes/SSC&P (Level 3) passes Compulsory: Physics, Mathematics and English Language Preferred: Geography and a foreign language or MCAST Diploma in Deck Operations
Entry Requirements: Medical Test, Physical Aptitude Test and Interview Guidance Note: Students must have reached the age of 18 years during their second academic year.
Career Pathways: Port inspector, Terminal inspector, GMDSS operator, Cargo operator in yard/ship terminal, Officer cadet