Diploma in Deck Operations

Course Code: MI3-01-20

Course Duration: 1 Year Full-time

Course Description (English)

This study programme is intended for learners who in future intend to apply for the course leading to an Officer in Charge of a Navigational Watch. This course is also an opportunity for those learners who would like to find a job and actively work in a maritime environment such as a deck crew on board ships and gain valuable sea time, or in an inshore marina job. The Diploma in Deck Operations course will deliver a solid foundation in general ship knowledge, seamanship and navigation, and provides an understanding of the basic legislative environment within which ships operate. This course also provides an opportunity for learners to complete the STCW basic safety training components. Learners will also be able to sit for the GMDSS ROC and Commercial Vessel Boatmaster Grade 1 examinations, provided that other requirements stipulated by Transport Malta are met.

Course Description (Malti)

Dan il-programm ta’ studju huwa maħsub għal studenti li għandhom l-intenzjoni li fil-futur japplikaw għall-kors biex jilħqu Uffiċjal fil-Kariga ta’ Għassa tanNavigazzjoni, iżda li għad m’għandhomx ir-rekwiżiti tad-dħul. Il-kors jagħti l-opportunità wkoll lil dawk l-istudenti li jixtiequ jsibu impjieg u jaħdmu f’ambjent tal-baħar bħala ekwipaġġ abbord bastimenti, u jiksbu ħin ta’ servizz siewi fuq il-baħar, jew impjieg f’marina qrib il-kosta. Id-Diploma in Deck Operations tipprovdi bażi soda flgħarfien ġenerali dwar il-bastimenti, it-tbaħħir u n-navigazzjoni kif ukoll fehim bażiku tal-ambjent leġiżlattiv li fih joperaw il-bastimenti. Dan il-kors jagħti opportunità lill-istudenti jlestu l-komponenti ta’ taħriġ bażiku ta’ sigurtà tal-STCW, u jagħmlu l-eżamijiet għaċ-ċertifikat tal-GMDSS ROC u ta’ Commercial Vessel Boatmaster tal-ewwel grad, basta jkunu jissodisfaw ir-rekwiżiti l-oħra ta’ Transport Malta.

Mode

Entry Requirements

MCAST Foundation Certificate or 2 SEC/O-Level/SSC&P (Level 3) passes Preferred: Mathematics, English Language

Other Entry Requirements

Career Opportunities

Deck crew, Shipping clerk, Water clerk with a shipping agency, Mooring man

Programme Details

Download Programme Specification here