Institute of Engineering and Transport – Centre for Maritime Studies

Diploma in Deck Operations

MI3-01-17

Course details

This study programme is intended for learners who in future intend to apply for the course leading to an Officer in Charge of a Navigational Watch, but who as yet do not possess all the academic entry requirements to commence the Officer In Charge of a Navigational Watch course. This course also gives the opportunity for those learners who would like to to find a job and actively work in a maritime environment such as a deck crew on board ships and gain valuable sea time or in an inshore marina job.

The Diploma In Deck Operations Course will deliver a solid foundation in general ship knowledge, seamanship, navigation and understanding the basic legislative environment within which ships operate. This course also gives an opportunity for learners to complete the STCW basic safety training components. Learners will also be able to sit for the GMDSS ROC and commercial vessel boat-master grade 1, provided that other requirements stipulated by Transport Malta are met.
Key subjects like Mathematics, Science, English, Maltese and Information Technology are included in this programme.

Overall, the Diploma In Deck Operations course gives learners the possibility of experiencing what it would be like to train on the Officer in Charge of a Navigational Watch Course.

Dan il-programm ta’ studju huwa maħsub għall-istudenti li għandhom l-intenzjoni li fil-futur japplikaw għall-kors biex wieħed jilħaq Uffiċjal fil-Kariga ta’ Għassa tan-Navigazzjoni, iżda li għad m’għandhomx ir-rekwiżiti tad-dħul akkademiċi biex jibdew il-kors ta’ Uffiċjal fil-Kariga ta’ Għassa tan-Navigazzjoni. Dan il-kors jagħti l-opportunità wkoll lil dawk l-istudenti li jixtiequ jsibu impjieg u jaħdmu b’mod attiv f’ambjent tal-baħar, bħala ekwipaġġ abbord bastimenti, u jiksbu ħin ta’ servizz siewi fuq il-baħar jew impjieg f’marina qrib il-kosta.

Il-Diploma In Deck Operations Course jipprovdi bażi soda għall-għarfien ġenerali tal-bastimenti, it-tbaħħir u n-navigazzjoni u l-fehim tal-ambjent leġiżlattiv bażiku li fih joperaw il-bastimenti. Dan il-kors jagħti wkoll opportunità lill-istudenti biex ilestu l-komponenti ta’ taħriġ bażiku ta’ sigurtà STCW. L-istudenti jkunu kapaċi wkoll li jagħmlu l-eżami ta’ Commercial Vessel Boatmaster tal-ewwel grad u għaċ-ċertifikat tal-GMDSS ROC ladarba jkunu ssodisfati r-rekwiżiti l-oħra ta’ Transport Malta.
Is-suġġetti ewlenin, bħall-Matematika, ix-Xjenza, l-Ingliż, il-Malti u t-Teknoloġija tal-Informazzjoni, huma inklużi f’dan il-programm.

B’mod ġenerali, il-Diploma In Deck Operations tagħti lill-istudenti l-possibbilta li jesperjenzaw xi ftit it-taħriġ fil-Kors tal-Uffiċjal fil-Kariga ta’ Għassa tan-Navigazzjoni.

Level 3

1 year full-time (during summer recess, a 15 day experience, living on a ship)

During Summer recess, a 15-day experience, living on a ship

4 SEC/O-Level/SSC&P (Level 3) passes
Compulsory: English Language

Medical Test, Physical Aptitude Test and Interview


Career opportunities

Water clerk (shipping agency)
Mooring man
Shipping clerk
Deck crew