Institute of Engineering and Transport – Centre for Maritime Studies

Chief Mate

MI-02-19

Course details

This course is a continuation in the career of a Deck Officer in the merchant shipping navy leading to the issue of a Certificate of Competence as a Chief Mate. The training provided is at management level and learners attending this course are expected to dedicate a lot of time to their studies and are also expected to wear a merchant marine uniform whilst undergoing training ashore. This Centre boasts a good reputation for discipline and all Officers are expected to abide by a Code of Conduct whilst attending the Chief Mate Course and to actively participate in organised events. Practical STCW ancillary courses being medical care and radar navigation including simulation exercises are also provided as compulsory short courses for the Chief Mate Certificate Of Competency.

Dan il-kors huwa kontinwazzjoni fil-karriera ta’ Deck Officer fil-flotta navali tat-tbaħħir merkantili u jwassal għall-ħruġ ta’ Ċertifikat ta’ Kompetenza bħala Chief Mate. It-taħriġ ipprovdut huwa fil-livell maniġerjali u l-istudenti li jattendu dan il-kors huma mistennija jiddedikaw ħafna żmien għall-istudji tagħhom u huma mistennija wkoll jilbsu uniformi tal-marina merkantili waqt li jkunu għaddejjin minn taħriġ fuq l-art. Dan iċ-Ċentru għandu reputazzjoni tajba għad-dixxiplina u l-Uffiċjali kollha huma mistennija jikkonformaw ma’ Kodiċi ta’ Kondotta filwaqt li jattendu l-Kors ta’ Chief Mate u jipparteċipaw b’mod attiv f’avvenimenti organizzati. Il-korsijiet anċillari prattiċi ta’ STCW, jiġifieri l-kura medika u n-navigazzjoni bir-radar, inklużi eżerċizzji ta’ simulazzjoni, huma pprovduti wkoll bħala korsijiet qosra obbligatorji għaċ-Ċertifikat ta’ Kompetenza ta’ Chief Mate.

n/a

1 year full-time

Letter of eligibility from Transport Malta
Valid OIC Navigational Watch Certificate of Competency plus 12 months at sea in that capacity.

Medical Test.


Career opportunities