Institute of Engineering and Transport – Centre for Maritime Studies

OIC Navigational Watch

MI-01-19

Course details

The course aims at giving the candidate the necessary training as an Officer Cadet to qualify for a Certificate of Competence as an Officer In Charge of a Navigational Watch on an ocean-going merchant vessel. Training consists of a number of maritime related subjects such as Navigation, Meteorology, Signals, Ship Knowledge and Stability, Cargo Operations, International Regulations, a high level of physical fitness training and leadership training in which all candidates are expected to participate and to attain a high degree of competence.
Officer Cadets are expected to dedicate a lot of time to their studies and are also expected to wear a merchant marine uniform whilst undergoing training both ashore and on-board ships. Officer Cadets attending the course will be assisted in finding a sponsor for the practical training period at sea during the third phase of training on the course. The Maritime Institute boasts a good reputation for discipline and all Officer Cadets are expected to abide by a Code of Conduct whilst attending the Officer in Charge of a Navigational Watch Course.

Il-kors għandu l-għan li jipprovdi lill-kandidat it-taħriġ neċessarju bħala Uffiċjal Kadett biex jikkwalifika għal Ċertifikat ta’ Kompetenza bħala Uffiċjal fil-Kariga ta’ Għassa tan-Navigazzjoni fuq bastiment merkantili li jagħmel kummerċ barra mill-pajjiż. It-taħriġ jikkonsisti f’numru ta’ suġġetti relatati mal-baħar, bħan-Navigazzjoni, il-Meteoroloġija, is-Sinjali, l-Għarfien u l-Istabbiltà tal-Vapuri, l-Operazzjonijiet tal-Merkanzija, ir-Regolamenti Internazzjonali, flimkien ma’ livell għoli ta’ taħriġ għal kundizzjoni fiżika tajba u taħriġ fit-tmexxija, li l-kandidati huma kollha mistennija li jipparteċipaw fih u jiksbu grad għoli ta’ kompetenza.
L-Uffiċjali Kadetti huma mistennija jiddedikaw ħafna żmien għall-istudji tagħhom u huma mistennija wkoll li jilbsu uniformi tal-marina merkantili waqt li jkunu għaddejjin minn taħriġ kemm fuq l-art kif ukoll abbord il-vapuri. L-Uffiċjali Kadetti li jattendu l-kors se jiġu megħjuna biex isibu sponsor għall-perjodu ta’ taħriġ prattiku fuq il-baħar, matul it-tielet fażi tat-taħriġ tal-kors. L-Istitut Marittimu għandu reputazzjoni tajba għad-dixxiplina u l-Uffiċjali Kadetti kollha huma mistennija jikkonformaw ma’ Kodiċi ta’ Kondotta, filwaqt li jattendu l-Kors ta’ Uffiċjali fil-Kariga ta’ Għassa tan-Navigazzjoni.

n/a

3 years (2 years full-time, 12 months sea-time experience)

1 month sea experience after the first scholastic year
12 months sea placement (compulsory)

MCAST Diploma in Deck Operations
or
6 SEC/O-Level /SSC&P (Level 3) passes
Compulsory: Physics (at grade 4/C or better), Mathematics and English Language
Preferred: Geography and a foreign language

Guidance Note: Learners under 17 years of age applying for this course may have difficulty in finding an ocean-going placement. It is recommended that such candidates seek guidance before applying.

Medical Test, Physical Aptitude Test and Interview


Career opportunities