Bachelor of Engineering (Honours) in Mechanical Engineering (Plant)

Course Code: ME6-03-19

Course Duration: 4 Years Full-time

Course Description (English)

This degree programme in Mechanical Engineering is relevant to a range of industries, since it covers the key mechanical engineering principles and subject areas for the plant engineer. The course is therefore wide-ranging and it will develop the candidates’ ability to apply these principles to solve engineering problems in a variety of work environments and business concerns. The course contains study-units in various areas such as Fluid Mechanics, Plant Technology, Control Principles, Control Engineering, Electrical Technology, HVAC, Vibration Analysis and Heat Engines. Additional managerial modules and modules in environmental engineering further enhance this programme so that graduates may add real value to the organisation that employs them.

Course Description (Malti)

Dan il-programm li jwassal għal baċellerat fl-Inġinerija Mekkanika huwa rilevanti għal firxa ta’ industriji, minħabba li jkopri l-prinċipji ewlenin tal-inġinerija mekkanika u l-oqsma ta’ interess għall-inġinier tal-impjanti. Għalhekk il-kors huwa wieħed komprensiv u jiżviluppa l-kapaċità tal-kandidati li japplikaw dawn il-prinċipji biex isolvu problemi talinġinerija f’varjetà ta’ ambjenti tax-xogħol u intrapriżi. Il-kors jinkludi unitajiet ta’ studju f’diversi oqsma, bħall-Mekkanika tal-Fluwidi, it-Teknoloġija tal-Impjanti, il-Prinċipji tal-Kontroll, l-Inġinerija tal-Kontroll, it-Teknoloġija Elettrika, l-HVAC, l-Analiżi tal-Vibrazzjoni u l-Magni tas-Sħana. L-unitajiet ta’ studju maniġerjali addizzjonali u l-unitajiet fl-inġinerija ambjentali jkomplu jsaħħu dan il-programm, sabiex dawk li jiggradwaw minn dan il-kors ikunu jistgħu verament iżidu valur għall-organizzazzjoni li timpjegahom.

Mode

Internship

Entry Requirements

MCAST Advanced Diploma in Operations and Maintenance or MCAST Undergraduate Diploma in Foundations of Engineering or 2 A-Level passes and 2 I-Level Compulsory A-Levels: Physics, Mathematics (Pure or Applied) Applicants need to obtain an average Grade C or better across their A-Levels in Mathematics and Physics (such as Grades C, C; Grades B, D; Grades A, E), or a related MCAST Advanced Diploma (with an overall mark of 60% or higher).

Other Entry Requirements

Career Opportunities

Mechanical engineer, Engineering plant systems designer, Mechanical engineering analyst, Hotel chief engineer, Plant engineer

Programme Details

Download Programme Specification here