Institute of Engineering and Transport

Bachelor of Engineering (Honours) in Mechanical Engineering (Manufacturing)

ME6-02-21

240 ECTS

Course details

Internship
This Mechanical Engineering degree programme provides the learners with a solid understanding of relevant engineering fundamentals and prepares them for a broad range of career options in the manufacturing field. This field is becoming increasingly more and more high tech. The programme is structured around studies which will develop in learners, a firm understanding of principles and disciplines which are needed in the modelling, measuring, analysis and design of mechanical components and systems. On completing the course, graduates will be expected to demonstrate that they have assimilated the professional skills necessary for formulating and executing engineering projects. The course also provides training in teamwork, and effective communication skills.
Dan il-programm li jwassal għal baċellerat fl-Inġinerija Mekkanika jipprovdi lill-istudent fehim sod tal-elementi fundamentali tal-inġinerija rilevanti u jħejjih għal firxa wiesgħa ta’ għażliet ta’ karriera fil-qasam tal-manifattura. Dan il-qasam qed isir ta’ livell teknoloġiku li kulma jmur dejjem jogħla. Il-programm huwa mfassal madwar l-istudji li jiżviluppaw fl-istudenti, il-fehim sod tal-prinċipji u d-dixxiplini li huma meħtieġa fl-immudellar, il-kejl, l-analiżi u d-disinn ta’ komponenti u sistemi mekkaniċi. Dawk li jiggradwaw minn dan il-kors huma mistennija juru li jkunu assimilaw il-ħiliet professjonali neċessarji biex jifformulaw u jwettqu proġetti tal-inġinerija. Il-kors jipprovdi wkoll taħriġ fil-ħidma f’tim, u ħiliet ta’ komunikazzjoni effettiva.
MQF Level 6
4 Years Full-time
Entry Requirements: MCAST Advanced Diploma in Manufacturing or MCAST Advanced Diploma for Polymer Process Technicians or MCAST Undergraduate Diploma in Foundations of Engineering or 2 A-Level passes and 2 I-Level passes Compulsory A-Levels: Physics, Mathematics (Pure or Applied) Applicants need to obtain an average Grade C or better across their A-Levels in Mathematics and Physics (such as Grades C, C; Grades B, D; Grades A, E), or a related MCAST Advanced Diploma (with an overall mark of 60% or higher).
Career Pathways: Manufacturing process engineer, Engineering designer, Quality control engineer, Engineering manager, Production engineer/manager/superintendent, Engineering laboratory manager, Mechanical engineer

Course Outline