Institute of Engineering and Transport

Advanced Diploma in Manufacturing

ME4-A8-21

120 ECVET

Course details

Apprenticeship
This programme provides the necessary knowledge, understanding and skills to those learners who wish to start an interesting career as a technician in today’s highly technological area of manufacturing engineering. This qualification provides access to more specialist units and therefore broadens and deepens the experience in preparation for actual work situations. The learner will learn how to perform basic engineering operations in a safe and efficient manner, whilst safeguarding the environment. The learner will understand basic scientific and mathematical theories and how to apply these to manufacturing engineering processes such as draughting, design, problem solving, and machining. This course includes workrelated training and practice. Applicants have to be able to work within the industries concerned.
Dan il-programm jipprovdi l-għarfien, il-fehim u l-ħiliet neċessarji għal studenti li jkunu jixtiequ jibdew karriera interessanti bħala teknixin fil-qasam tal-inġinerija tal-manifattura li llum huwa ta’ livell teknoloġiku għoli. Din il-kwalifika tipprovdi aċċess għal unitajiet aktar speċjalizzati u għalhekk twessa’ u tapprofondixxi l-esperjenza bi tħejjija għal sitwazzjonijiet attwali tax-xogħol. L-istudent jitgħallem kif iwettaq operazzjonijiet bażiċi tal-inġinerija b’mod sikur u effiċjenti, filwaqt li jissalvagwardja l-ambjent. L-istudent jifhem it-teoriji xjentifiċi u matematiċi bażiċi u kif dawn jiġu applikati għal proċessi tal-inġinerija tal-manifattura, bħad-disinn tekniku, is-soluzzjoni tal-problemi u x-xogħol fuq il-magni. Dan il-kors jinkludi taħriġ u prattika relatati max-xogħol. L-applikanti għandhom ikunu kapaċi jaħdmu fl-industriji kkonċernati.
MQF Level 4
3 Years Full-time
Entry Requirements: MCAST Diploma in Mechanical Engineering or MCAST Diploma in Engineering (Electronics) or MCAST Diploma in Aircraft Maintenance or 4 SEC/O-Level/SSC&P (Level 3) passes Compulsory: One subject from Mathematics or Physics and One subject from Engineering Technology, Design and Technology, Chemistry, Mathematics, Physics
Career Pathways: Machine setter, Mechanical technician, Production planning officer, Draughtsperson in basic (2D)

Course Outline