Institute of Engineering and Transport – Aviation Maintenance Centre

Advanced Diploma in Aviation Operations

ME4-A6-19

Course details

This study-programme, is designed to equip individuals with the necessary understanding and an all-round introduction to the aviation industry for those who wish to further their career in one of its occupational areas. It may lead to roles in airports such as passenger liaison, ramp work, cargo operations and ground handling, aircraft operations and customer service.
The course is structured to give learners an overview and preparation in specialized areas that interest career aspirations within aviation. The course covers the appropriate fundamentals for progression onto further aviation specialization in the sector. The theoretical elements are supplemented with practical elements. Successful learners can progress to the Bachelor of Arts (Honours) in Business Enterprise.
This course includes work-related training and practice. Applicants have to be able to work within the industries concerned.

Dan il-programm ta’ studju huwa mfassal biex jipprovdi lill-individwi l-fehim meħtieġ u introduzzjoni ġenerali għall-industrija tal-avjazzjoni, għal dawk li jixtiequ karriera f’wieħed mill-oqsma ta’ din l-industrija. Il-programm jista’ jwassal għal rwoli f’ajruporti, bħall-kuntatt mal-passiġġieri, ix-xogħol fuq ir-rampa, l-operazzjonijiet tal-merkanzija u l-ground handling, l-operazzjonijiet ta’ inġenji tal-ajru u s-servizz lill-klijenti.
L-istruttura tal-kors tagħti lill-istudenti ħarsa ġenerali u tħejjija f’oqsma speċjalizzati li jkunu ta’ interess għal min jixtieq isegwi karriera fl-avjazzjoni. Il-kors ikopri l-elementi fundamentali xierqa biex wieħed ikun jista’ jkompli jispeċjalizza fis-settur tal-avjazzjoni. L-elementi teoretiċi huma msaħħa bl-elementi prattiċi. L-istudenti li jirnexxu f’dan il-kors jistgħu jkomplu l-istudji tagħhom fil-Bachelor of Arts (Honours) in Business Enterprise.
Dan il-kors jinkludi taħriġ u prattika relatati max-xogħol. L-applikanti għandhom ikunu kapaċi jaħdmu fl-industriji kkonċernati.

Level 4

2 years on apprenticeship

Apprenticeship

4 SEC/O-Level/SSC&P (Level 3) passes
Compulsory: Mathematics, English Language
or
Any MCAST Level 3 course

Applicants will be asked to attend an interview and/or sit for an Aptitude Test in Technical Understanding and Technical English. A pass in the Aptitude Test is a pre-requisite for entry to the course.