Institute of Engineering and Transport

Advanced Diploma in Operations and Maintenance

ME4-A5-21

120 ECVET

Course details

Apprenticeship
This programme provides the necessary knowledge, understanding and skills for the future to those learners who wish to start a fulfilling career as technician in the area of operations and maintenance engineering. Learners will have the opportunity to learn basic scientific and mathematical methods to apply in subjects such as thermodynamics and heat engines. Learners will be exposed to the different materials used in common engineering situations and their properties. This qualification not only provides access to more specialist units but it also broadens and deepens the learners’ experience in preparation for the real world at work. This course includes work-related training and practice.
Dan il-programm jipprovdi l-għarfien, il-fehim u l-ħiliet neċessarji għall-futur għal dawk l-istudenti li jixtiequ jibdew karriera ta’ sodisfazzjon bħala teknixin fil-qasam tal-inġinerija tal-operazzjonijiet u tal-manutenzjoni. L-istudenti jkollhom l-opportunità li jitgħallmu metodi xjentifiċi u matematiċi bażiċi, biex japplikawhom f’suġġetti bħat-termodinamika u l-magni tas-sħana. L-istudenti jkunu esposti għal materjali differenti użati f’sitwazzjonijiet komuni tal-inġinerija u l-proprjetajiet tagħhom. Din il-kwalifika mhux biss tipprovdi aċċess għal unitajiet aktar speċjalizzati, iżda wkoll twessa’ u tapprofondixxi l-esperjenza tal-istudenti, bi tħejjija għad-dinja reali tax-xogħol. Dan il-kors jinkludi taħriġ u prattika relatati max-xogħol.
MQF Level 4
3 Years Full-time
Entry Requirements: MCAST Diploma in Mechanical Engineering or MCAST Diploma in Engineering (Electronics) or MCAST Diploma in Aircraft Maintenance or 4 SEC/O-Level/SSC&P (Level 3) passes Compulsory: One subject from Mathematics or Physics and One subject from Engineering Technology, Design and Technology, Chemistry, Mathematics, Physics
Career Pathways: Maintenance fitter/technician, Plant technician

Course Outline