Institute of Engineering and Transport – Mechanical Engineering

Advanced Diploma in Operations and Maintenance

ME4-A5-19

Course details

If a learner wishes to start a fulfilling career as a technician in the area of operations and maintenance engineering, then this programme provides the necessary knowledge, understanding and skills for the future. The learner will have the opportunity to learn basic scientific and mathematical methods to apply in subjects such as thermodynamics and heat engines.
The learner will be exposed to the different materials used in common engineering situations and their properties.
This qualification not only provides access to more specialist units but it also broadens and deepens the learners’ experience in preparation for the real world at work.
This course includes work-related training and practice.

Dan il-programm jipprovdi l-għarfien, il-fehim u l-ħiliet neċessarji għall-futur għal dawk l-istudenti li jixtiequ jibdew karriera sodisfaċenti bħala teknixin fil-qasam tal-operazzjonijiet u l-inġinerija tal-manutenzjoni. L-istudent ikollu l-opportunità li jitgħallem metodi xjentifiċi u matematiċi bażiċi, biex japplikahom f’suġġetti bħat-termodinamika u l-magni tas-sħana.
L-istudent ikun espost għal materjali differenti użati f’sitwazzjonijiet tal-inġinerija komuni u l-proprjetajiet tagħhom.
Din il-kwalifika mhux biss tipprovdi aċċess għal unitajiet aktar speċjalizzati, iżda twessa’ u tapprofondixxi wkoll l-esperjenza tal-istudenti, bi tħejjija għad-dinja reali tax-xogħol.
Dan il-kors jinkludi taħriġ u prattika relatati max-xogħol.

Level 4

3 years on apprenticeship

Apprenticeship

MCAST Diploma in Mechanical Engineering
or
MCAST Diploma in Engineering (Electronics)
or
MCAST Diploma in Aircraft Maintenance
or
4 SEC/O-Level/SSC&P (Level 3) passes
Compulsory:
One subject from Mathematics or Physics
and
One subject from Engineering Technology, Design & Technology, Chemistry, Mathematics, Physics


Career opportunities