Advanced Diploma in Operations and Maintenance

Course Code: ME4-A5-19

Course Duration: 3 Years Full-time

Course Description (English)

This programme provides the necessary knowledge, understanding and skills for the future to those learners who wish to start a fulfilling career as technician in the area of operations and maintenance engineering. Learners will have the opportunity to learn basic scientific and mathematical methods to apply in subjects such as thermodynamics and heat engines. Learners will be exposed to the different materials used in common engineering situations and their properties. This qualification not only provides access to more specialist units but it also broadens and deepens the learners’ experience in preparation for the real world at work. This course includes work-related training and practice.

Course Description (Malti)

Dan il-programm jipprovdi l-għarfien, il-fehim u l-ħiliet neċessarji għallfutur għal dawk l-istudenti li jixtiequ jibdew karriera ta’ sodisfazzjon bħala teknixin fil-qasam tal-inġinerija taloperazzjonijiet u talmanutenzjoni. L-istudenti jkollhom l-opportunità li jitgħallmu metodi xjentifiċi u matematiċi bażiċi, biex japplikawhom f’suġġetti bħat-termodinamika u l-magni tas-sħana. L-istudenti jkunu esposti għal materjali differenti użati f’sitwazzjonijiet komuni tal-inġinerija u l-proprjetajiet tagħhom. Din il-kwalifika mhux biss tipprovdi aċċess għal unitajiet aktar speċjalizzati, iżda wkoll twessa’ u tapprofondixxi l-esperjenza tal-istudenti, bi tħejjija għad-dinja reali tax-xogħol. Dan il-kors jinkludi taħriġ u prattika relatati max-xogħol.

Mode

Apprenticeship

Entry Requirements

MCAST Diploma in Mechanical Engineering or MCAST Diploma in Engineering (Electronics) or MCAST Diploma in Aircraft Maintenance or 4 SEC/O-Level/SSC&P (Level 3) passes Compulsory: One subject from Mathematics or Physics and One subject from Engineering Technology, Design and Technology, Chemistry, Mathematics, Physics

Other Entry Requirements

Career Opportunities

Maintenance fitter/technician, Plant technician