Advanced Diploma for Polymer Process Technicians

Course Code: ME4-A3-19

Course Duration: 3 Years Full-time

Course Description (English)

This Advanced Diploma programme is designed to prepare technicians for a career in the field of the transformation of rubbers and plastics, with their different types and compositions, into finished specialised products. It provides a good level of knowledge in the fields of polymer sciences and manufacturing technologies. The scientific background of the technologies and processes involved, including material properties, process control and the effect of variables such as temperature, pressure, and cycle time, are also studied. Training is achieved through a combination of theory and practical sessions of this latest technology in the lecture rooms and workshops, as well as at local industry leaders of this ever-growing sector of manufacturing. Applicants have to be able to work within the industries concerned.

Course Description (Malti)

Dan il-programm ta’ Advanced Diploma huwa mfassal biex iħejji litteknixins għal karriera filqasam tat-trasformazzjoni tal-lasktu u l-plastik, bittipi u l-kompożizzjonijiet differenti tagħhom, fi prodotti speċjalizzati lesti. Il-kors jipprovdi livell tajjeb ta’ għarfien fl-oqsma tax-xjenzi talpolimeri u t-teknoloġiji tal-manifattura. Matulu jiġu studjati wkoll l-isfond xjentifiku tat-teknoloġiji u l-proċessi involuti, inklużi l-proprjetajiet tal-materjali, il-kontroll tal-proċess u l-effett ta’ elementi varjabbli, bħattemperatura, il-pressjoni, u l-ħin taċ-ċiklu. It-taħriġ jinkiseb permezz ta’ taħlita ta’ sessjonijiet tat-teorija u tal-prattika ta’ din it-teknoloġija l-aktar riċenti fil-klassijiet u l-workshops, kif ukoll għand il-mexxejja talindustrija lokali f’dan is-settur ta’ manifattura li kulma jmur qed jikber. L-applikanti għandhom ikunu kapaċi jaħdmu flindustriji kkonċernati.

Mode

Apprenticeship

Entry Requirements

MCAST Diploma in Mechanical Engineering or MCAST Diploma in Engineering (Electronics) or MCAST Diploma in Aircraft Maintenance or 4 SEC/O-Level/SSC&P (Level 3) passes Compulsory: One subject from Mathematics or Physics and One subject from Engineering Technology, Design and Technology, Chemistry, Mathematics, Physics

Other Entry Requirements

Career Opportunities

Polymer process technician, Moulding technician, Machine setter