Institute of Engineering and Transport – Mechanical Engineering

Advanced Diploma in Manufacturing

ME4-A2-19

Course details

If a learner would like to start an interesting career as a technician in today’s highly technological area of manufacturing engineering, then this programme provides the necessary knowledge, understanding and skills.
This qualification provides access to more specialist units and therefore broadens and deepens the experience in preparation for actual work situations.
The learner will learn how to perform basic engineering operations in a safe and efficient manner, whilst safeguarding the environment. The learner will understand basic scientific and mathematical theories and how to apply these to manufacturing engineering processes such as draughting, design, problem solving, and machining. This course includes work-related training and practice.
Applicants have to be able to work within the industries concerned.
Dan il-programm jipprovdi l-għarfien, il-fehim u l-ħiliet neċessarji għal studenti li jkunu jixtiequ jibdew karriera interessanti bħala teknixin fil-qasam b’livell teknoloġiku għoli tal-inġinerija tal-manifattura tal-lum.
Din il-kwalifika tipprovdi aċċess għal unitajiet aktar speċjalizzati u għalhekk twessa’ u tapprofondixxi l-esperjenza bi tħejjija għal sitwazzjonijiet attwali tax-xogħol.
L-istudent jitgħallem kif iwettaq operazzjonijiet bażiċi tal-inġinerija b’mod sikur u effiċjenti, filwaqt li jissalvagwardja l-ambjent. L-istudent jifhem it-teoriji xjentifiċi u matematiċi bażiċi u kif dawn jiġu applikati għal proċessi tal-inġinerija tal-manifattura, bħad-disinn tekniku, is-soluzzjoni tal-problemi u x-xogħol fuq il-magni. Dan il-kors jinkludi taħriġ u prattika relatati max-xogħol.
L-applikanti għandhom ikunu kapaċi jaħdmu fl-industriji kkonċernati.
Level 4
3 years on apprenticeship
Apprenticeship

Note:
All MCAST programmes undergo periodic revision. The current document is the latest specification available and is for guidance only.
Programme specifications are subject to change before commencement of academic year 2019-2010.

 icon-arrow-circle-down Download course outline

MCAST Diploma in Mechanical Engineering
or
MCAST Diploma In Engineering (Electronics)
Or
MCAST Diploma in Aircraft Maintenance
or

4 SEC/O-Level/SSC&P (Level 3) passes
Compulsory:
One subject from Mathematics or Physics
and
One subject from Engineering Technology, Design & Technology, Chemistry, Mathematics, Physics


Career opportunities