Advanced Diploma in Aircraft Maintenance (Aeroplanes – Turbine Engines)

Course Code: ME4-A1-20

Course Duration: 2 Years Full-time

Course Description (English)

This programme is designed to equip learners with the necessary theoretical knowledge of aircraft maintenance and related mechanical systems at technician level, which is also backed by practical experience in our workshops. Learners attending this course will be prepared to sit for the relative examinations organised by awarding bodies, and which may lead to being awarded the EASA Part66 Category B1.1 licence. Subject to authorisation by the Part-145 Organization, the licence will permit the holder to issue Certificates of Release to Service following scheduled works that may include line maintenance, defect rectifications, aircraft structure, power plants and mechanical and electrical systems. Throughout the course, Civil Aviation Directorate Examination Fees will be paid by the learner

Course Description (Malti)

Dan il-programm huwa mfassal biex jipprovdi lill-istudenti l-għarfien teoretiku neċessarju dwar is-sistemi ta’ manutenzjoni tal-ajruplani u sistemi mekkaniċi oħra relatati fil-livell ta’ teknixin. Dan huwa msaħħaħ ukoll b’esperjenza prattika fil-workshops tagħna. L-istudenti li jattendu dan il-kors jitħejjew għall-eżamijiet relattivi, organizzati minn istituzzjonijiet li joffru dawn il-kwalifiki, u li jistgħu jwasslu għall-għoti tal-liċenzja EASA Part-66 Category B1.1. Permezz ta’ din il-liċenzja, wieħed ikun jista’, jekk ikollu l-awtorizzazzjoni millPart-145 Organisation, joħroġ Certificates of Release to Service wara xogħlijiet skedati, li jistgħu jinkludu l-manutenzjoni tal-linja, ir-rettifikazzjoni tad-difetti, l-istruttura talinġenji tal-ajru, l-impjanti tal-enerġija u s-sistemi mekkaniċi u elettriċi. Matul il-kors, il-miżati tal-eżamijiet tad-Direttorat tal-Avjazzoni Ċivili jitħallsu mill-istudent

Mode

Apprenticeship

Entry Requirements

EASA Part-66 Aircraft Maintenance Category A Licence Course or MCAST Diploma in Heating, Ventilation and Air Conditioning or MCAST Diploma in Electrical Installations or MCAST Diploma in Aircraft Maintenance or MCAST Diploma in Engineering (Electronics) or MCAST Diploma in Automotive Maintenance and Repair or MCAST Diploma in Mechanical Engineering (Applicants must have obtained grades that when averaged will yield an overall Grade B) or 4 SEC/O-Level/SSC&P (Level 3) passes Compulsory: Mathematics, Physics (Grade 4 or better), English Language

Other Entry Requirements

Applicants will be asked to attend an Interview and/or sit for an Aptitude Test in Technical Understanding and Technical English. A pass in the Aptitude Test together with a positive outcome following a Colour Blindness test, are a pre-requisite for entry to the course.

Career Opportunities

Line maintenance technician, Base maintenance technician, Workshop technician