Advanced Diploma in Light Vehicle Maintenance

Course Code: ME4-A1-19

Course Duration: 3 Years Full-time

Course Description (English)

This qualification is for candidates wanting to develop some of the essential skills and understanding in motor vehicle systems. Learners will be able to identify hazards and risks in the automotive environment and work safely with equipment, materials and products. Learners should also gain a good knowledge of tools and measuring devices as well as of routine light vehicle maintenance. Learners will be expected to develop an understanding of the construction and operation of common steering, suspension engines and many important systems (including mechanical and electrical) as well as procedures involved in the inspection, serviceability, adjustments, removal and replacement of components and the evaluation of their performance. Applicants coming in through the O-Level route may be requested to complete an additional Level 4 preparatory year if they do not already have exposure and experience within the area in question.

Course Description (Malti)

Din il-kwalifika hija għal kandidati li jixtiequ jiżviluppaw xi wħud mill-ħiliet essenzjali u jitgħallmu dwar is-sistemi ta’ vetturi bil-mutur. L-istudenti jkunu jistgħu jidentifikaw perikli u riskji fl-ambjent ta’ karozzi u jaħdmu b’mod sikur bit-tagħmir, il-materjali u l-prodotti. L-istudenti għandhom jiksbu wkoll għarfien tajjeb tal-għodod u apparat ta’ kejl, kif ukoll dwar il-manutenzjoni ta’ rutina ta’ vetturi żgħar. L-istudenti jkunu mistennija jifhmu kif inhuma mibnija u kif jaħdmu l-isteering, issistema tas-suspension u ħafna sistemi oħra importanti (inklużi dawk mekkaniċi u elettriċi). Huma jitgħallmu wkoll il-proċeduri involuti flispezzjoni, is-servisjar, l-aġġustamenti, it-tneħħija u t-tibdil ta’ komponenti u l-evalwazzjoni talprestazzjoni tagħhom. L-applikanti li jidħlu għal dan il-kors blO-Levels jistgħu jiġu mitluba jagħmlu sena preparatorja addizzjonali f’Livell 4, jekk ma jkollhomx diġà esperjenza ta’ xogħol f’dan is-settur.

Mode

Apprenticeship

Entry Requirements

MCAST Diploma in Automotive Light Vehicle Servicing or MCAST Diploma in Mechanical Engineering or MCAST Diploma in Aircraft Maintenance or 4 SEC/O-Level/SSC&P (Level 3) passes Compulsory: One subject from Mathematics or Physics and one subject from Engineering Technology, Design and Technology, Chemistry, Mathematics, Physics

Other Entry Requirements

Applicants may be required to sit for an Aptitude Test and/or attend an Interview before being accepted to join the course.

Career Opportunities

Motor vehicle technician, Service technician, VRT technician

Programme Details

Download Programme Specification here