Gozo Campus

Diploma in Mechanical Engineering

ME3-A3-21G

60 ECVET

Course details

Apprenticeship
If learners intend to embark on an engineering career specialising particularly in the mechanical engineering sector, then this course is recommended. This MCAST programme is designed to provide basic theory and practice that can be further enhanced through work experience. Learning takes place by attending lectures in the classroom, workshops and laboratories, and by completing projects and assignments that are often based on realistic workplace situations. The course covers the basic knowledge and practical skills, providing a good foundation for future career opportunities in engineering. Learners are exposed to a deeper knowledge in related subjects such as Mathematics, Physics, Engineering Drawing and Information Technology
Dan il-kors huwa rrakkomandat għal dawk l-istudenti li jkollhom l-intenzjoni li jibdew karriera fl-inġinerija li tispeċjalizza b’mod partikolari fis-settur mekkaniku. Dan il-programm tal-MCAST huwa mfassal biex jipprovdi t-teorija u l-prattika f’livell bażiku. Dawn jistgħu jiġu msaħħa permezz ta’ esperjenza ta’ xogħol. It-tagħlim iseħħ permezz ta’ lezzjonijiet fil-klassi, fil-workshops u fil-laboratorji, u bit-twettiq ta’ proġetti u assignments li ħafna drabi jkunu bbażati fuq sitwazzjonijiet realistiċi fuq il-post tax-xogħol. Il-kors ikopri l-għarfien u l-ħiliet prattiċi bażiċi, filwaqt li jipprovdi bażi tajba għal opportunitajiet ta’ karriera fl-inġinerija fil-futur. L-istudenti huma esposti għal għarfien aktar profond f’suġġetti relatati, bħall-Matematika, il-Fiżika, l-Engineering Drawing u t-Teknoloġija tal-Informazzjoni.
MQF Level 3
1 Year Full-time
Entry Requirements: MCAST Foundation Certificate or 2 SEC/O-Level passes/SSC&P (Level 3) From: Mathematics, Physics, Chemistry, Biology, Technical Drawing/Graphical Communication, Design and Technology, Engineering Technology, BTEC Level 2 Extended Certificate in Engineering Compulsory: One subject from Mathematics, Engineering Technology, Physics, Chemistry.
Career Pathways: Machine operator, Technical operator, Assistant technician.

Course Outline