Gozo Campus

Diploma in Mechanical Engineering

ME3-A3-19G

Course details

If learners intend to embark on an engineering career specialising particularly in the mechanical sector, then this course is recommended. This MCAST programme is designed to provide basic theory and practice that can be further enhanced through work experience.
Learning takes place by attending lectures in the classroom, workshops and laboratories, and by completing projects and assignments that are often based on realistic workplace situations. The course covers the basic knowledge and practical skills, providing a good foundation for future career opportunities in engineering. Learners are exposed to a deeper knowledge in related subjects such as Mathematics, Physics, Engineering Drawing and information Technology.

Dan il-kors huwa rrakkomandat għal dawk l-istudenti li jkollhom l-intenzjoni li jibdew karriera fl-inġinerija li tispeċjalizza b’mod partikolari fis-settur mekkaniku. Dan il-programm tal-MCAST huwa mfassal biex jipprovdi t-teorija u l-prattika bażiċi li jistgħu jiġu msaħħa permezz ta’ esperjenza ta’ xogħol.
It-tagħlim iseħħ permezz ta’ lezzjonijiet fil-klassi, workshops u laboratorji, u bit-twettiq ta’ proġetti u assignments li ħafna drabi huma bbażati fuq sitwazzjonijiet realistiċi fuq il-post tax-xogħol. Il-kors ikopri l-ħiliet bażiċi tal-għarfien u l-prattika, filwaqt li jipprovdi bażi tajba għal opportunitajiet ta’ karriera fl-inġinerija fil-futur. L-istudenti huma esposti għal għarfien aktar profond fir-rigward tas-suġġetti relatati, bħall-Matematika, il-Fiżika, l-Engineering Drawing u t-Teknoloġija tal-Informazzjoni.

Level 3

1 year on apprenticeship

Apprenticeship

MCAST Foundation Certificate
or
2 SEC/O-Level passes/SSC&P (Level 3) from Mathematics, Physics, Chemistry, Biology, Technical Drawing/Graphical Communication, Design & Technology, Engineering Technology, BTEC Level 2 Extended Certificate in Engineering
Compulsory: Mathematics or Engineering Technology or Physics or Chemistry


Career opportunities