Diploma in Light Vehicle Servicing

Course Code: ME3-A2-18

Course Duration: 1 Year Full-time

Course Description (English)

This programme is intended for learners who would like to start developing a strong grounding in the field of motor vehicle engineering and maintenance. Through the various aspects of training that this course provides, learners should be able to gain a good understanding of the basic systems found in light vehicles and how to handle tools safely. Learners will also develop the essential skills of the trade, including the carrying out of basic routine checks, the replacement of parts as required in the periodic servicing of vehicles, and the maintenance of appropriate service records. In this programme, learners will also follow studies in key skills subjects, such as English, Maltese, Mathematics, Information Technology, and Individual and Social Responsibility.

Course Description (Malti)

Dan il-programm huwa maħsub għal studenti li jixtiequ jibdew jiżviluppaw bażi soda fil-qasam tal-inġinerija u l-manutenzjoni ta’ vetturi bil-mutur. Permezz tad-diversi aspetti tattaħriġ ipprovduti matul dan il-kors, l-istudenti għandhom ikunu kapaċi jiksbu fehim tajjeb tassistemi bażiċi li wieħed isib f’vetturi żgħar, kif ukoll kif jużaw l-għodda relatata b’mod sikur. L-istudenti jiżviluppaw ukoll il-ħiliet essenzjali tas-sengħa biex jagħmlu kontrolli bażiċi ta’ rutina, jibdlu parts kif meħtieġ fis-servisjar perjodiku talvetturi, u jżommu rekords xierqa tas-service. F’dan il-programm, l-istudenti jsegwu wkoll studji firrigward tas-suġġetti talħiliet ewlenin, bħall-Ingliż, il-Malti, il-Matematika, it-Teknoloġija talInformazzjoni, u r-Responsabbiltà Individwali u Soċjali.

Mode

Apprenticeship

Entry Requirements

MCAST Foundation Certificate or 2 SEC/O-Level passes/SSC&P (Level 3) passes Compulsory: Mathematics or Physics

Other Entry Requirements

As from 2023 the Mathematics SEC/O-Level/SSC&P
(Level 3) pass will become compulsory
Medical test, Physical Aptitude Test and Interview.

Career Opportunities

Light vehicle service mechanic, Assistant light vehicle mechanic, Assistant fitter

Programme Details

Download Programme Specification here