Institute of Engineering and Transport – Mechanical Engineering

Diploma in Light Vehicle Servicing

ME3-A2-18

Course details

This programme, is for learners who would like to start developing a strong grounding in the field of motor vehicle engineering and maintenance.
Through the various aspects of training that this course provides, learners should be able to gain a good understanding of the basic systems found in light vehicles and safe handling of tools. Learners will also develop essential skills of the trade, including the carrying out of basic routine checks, the replacement of parts as required in the periodic servicing of vehicles, and maintaining appropriate service records.
In this programme, learners will also follow studies in key skills subjects, such as English, Maltese, Mathematics, Information Technology and Individual and Social Responsibility.
Dan il-programm huwa maħsub għall-istudenti li jixtiequ jibdew jiżviluppaw bażi soda fil-qasam tal-inġinerija u l-manutenzjoni ta’ vetturi bil-mutur.
Permezz tad-diversi aspetti tat-taħriġ ipprovduti matul dan il-kors, l-istudenti għandhom ikunu kapaċi jiksbu fehim tajjeb tas-sistemi bażiċi li jinstabu f’vetturi ħfief, u tal-immaniġġjar sikur tal-għodod. L-istudenti jiżviluppaw ukoll ħiliet essenzjali tas-sengħa, inkluż it-twettiq ta’ kontrolli bażiċi ta’ rutina, it-tibdil ta’ parts kif meħtieġ fis-servisjar perjodiku tal-vetturi, u ż-żamma ta’ rekords xierqa tas-service.
F’dan il-programm, l-istudenti jsegwu wkoll studji fir-rigward tas-suġġetti tal-ħiliet ewlenin, bħall-Ingliż, il-Malti, il-Matematika, it-Teknoloġija tal-Informazzjoni u r-Responsabbiltà Individwali u Soċjali.
Level 3
1 year on apprenticeship
Apprenticeship
MCAST Foundation Certificate
or
2 SEC/O-Level passes/SSC&P (Level 3) passes
Compulsory: Mathematics or Physics

Career opportunities

Light Vehicle Service Mechanic