Institute of Engineering and Transport – Mechanical Engineering

Diploma in Automotive Repair (Body and Paint)

ME3-A1-19

Course details

The programme is intended for learners with or without knowledge and experience of the automotive industry. Learners will learn how to work on vehicle accident repair tasks on body work under minimal supervision.
The course will also provide the learners with the skills required to carry out paint repairs to the manufacturers’ specifications. They will thus gain a combination of theoretical knowledge and practical skills in automotive accident repair (panel beating) together with body paint principles.
Learners will be expected to carry out effective housekeeping practices to work effectively within the automotive industry. They will also learn how to work safely when carrying out removal and replacement of exterior vehicle panels and paint jobs. Learners will also be expected to improve their knowledge of key skills subjects such as Mathematics, English, Maltese, Information Technology and Individual and Social Responsibility.
Il-programm huwa maħsub għal studenti li għandhom jew li m’għandhomx għarfien ta’ u esperjenza fl-industrija tal-karozzi. L-istudenti jitgħallmu kif iwettqu xogħlijiet ta’ tiswija fuq il-body ta’ karozzi li jkunu involuti f’inċident tat-traffiku, taħt superviżjoni minima.
Il-kors jipprovdi wkoll lill-istudenti l-ħiliet meħtieġa biex iwettqu tiswijiet fir-rigward taż-żebgħa, f’konformità mal-ispeċifikazzjonijiet tal-manifattur. Għaldaqstant, huma jiksbu kombinazzjoni ta’ għarfien teoretiku u ħiliet prattiċi fir-rigward tat-tiswija tal-karozzi li jkunu involuti f’inċident tat-traffiku (jiġifieri jtellgħu d-daqqiet (panel beating)) flimkien mal-prinċipji bażiċi taż-żebgħa.
L-istudenti jkunu mistennija jwettqu prattiċi ta’ tindif intern effettivi biex jaħdmu b’mod effettiv fl-industrija tal-karozzi. Huma jitgħallmu wkoll kif jaħdmu b’mod sikur meta jneħħu u jbiddlu l-pjanċi esterni tal-karozza u waqt ix-xogħlijiet ta’ żebgħa. L-istudenti jkunu mistennija wkoll li jtejbu l-għarfien fir-rigward tas-suġġetti tal-ħiliet ewlenin tagħhom, bħall-Matematika, l-Ingliż, il-Malti, it-Teknoloġija tal-Informazzjoni u r-Responsabbiltà Individwali u Soċjali.
Level 3
2 years on apprenticeship
Apprenticeship

Note:
All MCAST programmes undergo periodic revision. The current document is the latest specification available and is for guidance only.
Programme specifications are subject to change before commencement of academic year 2019-2010.

 icon-arrow-circle-down Download outline course

MCAST Foundation Certificate
or
2 SEC/O-Level/SSC&P (Level 3) passes
Preferred: Mathematics

A medical certificate testing colour blindness is a necessary requirement for the course.

Career opportunities