Diploma in Automotive Repair (Body and Paint)

Course Code: ME3-A1-19

Course Duration: 2 Years Full-time

Course Description (English)

The programme is intended for learners with or without knowledge and experience of the automotive industry. Learners will learn how to work on vehicle accident repair tasks on body work under minimal supervision. The course will also provide the learners with the skills required to carry out paint repairs to the manufacturers’ specifications. They will thus gain a combination of theoretical knowledge and practical skills in automotive accident repair (panel beating) together with body paint principles. Learners will be expected to carry out effective housekeeping practices to work effectively within the automotive industry. They will also learn how to work safely when carrying out removal and replacement of exterior vehicle panels and paint jobs. Learners will also be expected to improve their knowledge of key skills subjects such as Mathematics, English, Maltese, Information Technology and Individual and Social Responsibility.

Course Description (Malti)

Il-programm huwa intiż għal studenti li jkollhom, u wkoll għal dawk li ma jkollhomx, għarfien ta’ u esperjenza fl-industrija tal-karozzi. L-istudenti jitgħallmu jagħmlu, bi ftit superviżjoni, xogħlijiet ta’ tiswija fuq il-body ta’ karozzi li jkunu involuti f’inċident tat-traffiku. Il-kors jipprovdi wkoll lillistudenti l-ħiliet meħtieġa biex iwettqu tiswijiet fir-rigward taż-żebgħa, f’konformità malispeċifikazzjonijiet talfabbrika. Hekk, huma jiksbu taħlita ta’ għarfien teoretiku u ħiliet prattiċi fir-rigward tat-tiswija talkarozzi li jkunu involuti f’inċident tat-traffiku (jiġifieri jtellgħu d-daqqiet [panel beating]) flimkien mal-prinċipji bażiċi tażżebgħa. Huwa mistenni li l-istudenti jwettqu prattiċi effettivi ta’ tindif intern biex ikunu jistghu jaħdmu tajjeb fl-industrija talkarozzi. Huma jitgħallmu kif jaħdmu b’mod sikur meta jneħħu u jbiddlu lpjanċi esterni tal-karozza u waqt ix-xogħlijiet ta’ żebgħa. L-istudenti jkunu mistennija wkoll li jtejbu l-għarfien tagħhom fissuġġetti ta’ ħiliet ewlenin bħall-Matematika, l-Ingliż, il-Malti, it-Teknoloġija talInformazzjoni, u r-Responsabbiltà Individwali u Soċjali.

Mode

Apprenticeship

Entry Requirements

MCAST Foundation Certificate or 2 SEC/O-Level/SSC&P (Level 3) passes Preferred: Mathematics

Other Entry Requirements

A medical certificate testing Colour Blindness is a necessary requirement for the course.

Career Opportunities

Panel beater, Body repair mechanic on vehicles, white goods etc.

Programme Details

Download Programme Specification here