Institute of Engineering and Transport – Aviation Maintenance Centre

Diploma in Aircraft Maintenance

ME3-05-17

Course details

This programme of studies is designed to prepare learners with the necessary underpinning knowledge required for a career in Aircraft maintenance. It covers the main aspects of aircraft structures and systems, materials and maintenance practices, as well as the fundamentals of electrical and digital techniques. The course includes practical elements and exposure within the Aircraft maintenance organisations.
This course also provides learners with the opportunity to further develop their knowledge of key skills subjects such as Mathematics, Science, English, Maltese, Information Technology and Individual and Social Responsibility.
Successful candidates can further their studies towards EASA Part-66 certification.
Dan il-programm ta’ studji huwa mfassal biex jipprovdi lill-istudenti l-għarfien bażiku neċessarju, meħtieġ għal karriera fil-manutenzjoni ta’ Inġenji tal-Ajru. Dan ikopri l-aspetti ewlenin tal-istrutturi u s-sistemi, il-materjali u l-prattiki ta’ manutenzjoni ta’ inġenji tal-ajru, kif ukoll l-elementi fundamentali ta’ tekniki elettriċi u diġitali. Il-kors jinkludi elementi prattiċi u esperjenza fl-organizzazzjonijiet ta’ manutenzjoni ta’ Inġenji tal-Ajru.
Dan il-kors jipprovdi wkoll lill-istudenti l-opportunità biex ikomplu jsaħħu l-għarfien tagħhom fir-rigward tas-suġġetti tal-ħiliet ewlenin, bħall-Matematika, ix-Xjenza, l-Ingliż, il-Malti, it-Teknoloġija tal-Informazzjoni u r-Responsabbiltà Individwali u Soċjali.
Il-kandidati li jtemmu l-kors b’suċċess jistgħu jkomplu jistudjaw biex jiksbu ċ-ċertifikazzjoni EASA Part-66.
Level 3
1 year full-time
icon-arrow-circle-down Download course outline
MCAST Foundation Certificate
or
2 SEC/O-Level/SSC&P (Level 3) passes
Compulsory: Physics

Career opportunities