Institute of Engineering and Transport – Aviation Maintenance Centre

Aircraft Maintenance Technician Course (Leading to EASA Part-66 CAT B2 Avionics Examinations)

ME-A3-19

Course details

This programme is designed to equip individuals with the necessary theoretical knowledge of aircraft maintenance and related electrical and avionics systems at technician level, which is also backed by practical experience in our workshops.
Learners attending this course will be prepared to sit for the relative examinations organised by awarding bodies, which may lead to being awarded the EASA Part-66 Category B2 licence.
Subject to authorisation by the Part-145 Organization, it will permit the holder to issue Certificates of Release to Service following maintenance on electrical and avionics systems.
This training programme, includes work-related training and practice. Applicants have to be able to work within the industries concerned.

Dan il-programm huwa mfassal biex jipprovdi lill-individwi l-għarfien teoretiku neċessarju dwar is-sistemi ta’ manutenzjoni ta’ inġenji tal-ajru u sistemi elettroniċi u avjoniċi relatati oħra fil-livell ta’ teknixin, li huwa msaħħaħ ukoll b’esperjenza prattika fil-workshops tagħna.
L-istudenti li jattendu dan il-kors se jitħejjew għall-eżamijiet relattivi, organizzati minn istituzzjonijiet li joffru dawn il-kwalifiki, li jistgħu jwasslu għall-għoti tal-liċenzja EASA Part-66 Category B2.
Permezz ta’ din il-liċenzja, soġġett għall-awtorizzazzjoni mill-Organizzazzjoni Parti-145, wieħed ikun jista’ joħroġ Certificates of Release to Service wara xogħol ta’ manutenzjoni fuq sistemi elettriċi u avjoniċi.
Dan il-programm jinkludi taħriġ u prattika relatati max-xogħol. L-applikanti għandhom ikunu kapaċi jaħdmu fl-industriji kkonċernati.

2 years on apprenticeship

Apprenticeship

EASA Part-66 Aircraft Maintenance Category A Licence Course
or
MCAST Diploma in Engineering (Electronics)
or
4 SEC/O-Level /SSC&P (Level 3) passes
Compulsory: Mathematics, Physics (grade 4 or better), English Language.

Applicants must have obtained grades that when averaged will yield an overall grade of ‘B’.

Applicants will be asked to attend an interview and/or sit for an Aptitude Test in Technical Understanding and Technical English. A pass in the Aptitude Test together with a positive outcome following a Colour Blindness test, are a pre-requisite for entry to the course.


Career opportunities