Institute of Engineering and Transport – Aviation Maintenance Centre

EASA Part-66 Aircraft Maintenance Category ‘A’ Licence Course

ME-A1-19

Course details

This programme is designed specifically to equip learners with the necessary theoretical understanding of aircraft maintenance and related systems, and is backed by practical experience in our workshops at mechanic level.
The course may lead to EASA Part-66 Category A licence which, subject to authorisation by the Part-145 Organization, will permit the holder to issue Certificates of Release to Service following minor scheduled works that may include line maintenance, defect rectification and components changes.

Dan il-programm huwa mfassal b’mod speċifiku biex jipprovdi lill-istudenti l-fehim teoretiku neċessarju ta’ sistemi ta’ manutenzjoni ta’ inġenji tal-ajru u sistemi relatati oħra, u huwa msaħħaħ b’esperjenza prattika fil-workshops tagħna fil-livell ta’ mekkanik.
Il-kors jista’ jwassal biex l-istudent jikseb il-liċenzja EASA Part-66 Category A u, permezz tagħha, soġġett għall-awtorizzazzjoni mill-Organizzazzjoni Parti-145, huwa jkun jista’ joħroġ Certificates of Release to Service wara xogħlijiet skedati żgħar li jistgħu jinkludu l-manutenzjoni tal-linja, ir-rettifikazzjoni tad-difetti u t-tibdil tal-komponenti.

2 years on apprenticeship

Apprenticeship

MCAST Diploma in Mechanical Engineering
or
MCAST Diploma in Electrical Installations
or
MCAST Diploma in Engineering (Electronics)
or
MCAST Diploma in Automotive Maintenance and Repair
or
MCAST Diploma in Heating, Ventilation and Air-Conditioning
or
MCAST Diploma in Aircraft Structures and Repairs
or
MCAST Diploma in Aircraft Maintenance

Applicants will be asked to attend an interview and/or sit for an Aptitude Test in Technical Understanding and Technical English. A pass in the Aptitude Test together with a positive outcome following a Colour Blindness test, are a pre-requisite for entry to the course.


Career opportunities