Institute of Information and Communication Technology

Bachelor of Science (Honours) in Software Development

IT6-A2-21

180 ECTS

Course details

Apprenticeship
This degree programme is intended for those learners who are keen on software development with an inclination towards back-end systems and solving complex problems. In this course you will learn how to design software applications based on formal design patterns; design and implement the underlying data infrastructure; model and solve complex real problems whilst following formal methodologies. This course covers Secure Development, Enterprise Software Development, Server Side and Client Side Scripting, Discrete Mathematics and other similar modules. The course is intended for individuals who have a keen interest in problem solving, have an attention to detail and strive to programme efficiently
Dan il-programm li jwassal għal baċellerat huwa maħsub għal dawk l-istudenti li jinteressawhom ħafna l-iżvilupp tas-softwer, b’mod speċjali s-sistemi back-end, u s-soluzzjoni ta’ problemi kumplessi. F’dan il-kors inti titgħallem tiddisinja applikazzjonijiet tas-softwer ibbażati fuq mudelli ta’ disinn formali; tiddisinja u timplimenta l-infrastruttura tad-data fundamentali; toħloq mudelli u ssolvi problemi reali li jkunu kumplessi, filwaqt li ssegwi metodoloġiji formali. Dan il-kors jittratta l-Iżvilupp Sikur, l-Iżvilupp tas-Softwer għall-Intrapriżi, Server Side u Client Side Scripting, Discrete Mathematics u unitajiet oħra simili. Il-kors huwa mmirat lejn individwi li għandhom interess fis-soluzzjoni tal-problemi, li jagħtu attenzjoni għad-dettall u li jistinkaw biex joħolqu programmi effiċjenti.
MQF Level 6
3 Years Full-time
Entry Requirements: MCAST Advanced Diploma in IT Recommended stream: Software Development or MCAST Advanced Diploma in Electronics (Computer Engineering) or 2 A-Level passes and 2 I-Level passes Compulsory A-Level: Computing Compulsory A-Level or I-Level: One subject from Pure Mathematics, Applied Mathematics, Physics.
Career Pathways: Web/back-end developer, Software tester, Mobile applications developer.