Institute: Institute of Information and Communication Technology

Department: –

Course Title: Bachelor of Science (Honours) in Software Development

Course Code: IT6-A2-21

ECTS: 180 ECTS

Course details

Mode: Apprenticeship
This degree programme is intended for those learners who are keen on software development with an inclination towards back-end systems and solving complex problems. In this course you will learn how to design software applications based on formal design patterns; design and implement the underlying data infrastructure; model and solve complex real problems whilst following formal methodologies. This course covers Secure Development, Enterprise Software Development, Server Side and Client Side Scripting, Applied Computational Intelligence, Image Processing and Computer Vision, Discrete Mathematics amongst other modules. The course is intended for individuals who have a keen interest in problem solving, have an attention to detail and strive to programme efficiently.
Dan il-programm li jwassal għal baċellerat huwa maħsub għal dawk l-istudenti li jinteressahom ħafna l-iżvilupp tas-softwer, b’mod speċjali s-sistemi back-end u s-soluzzjoni ta’ problemi kumplessi. F’dan il-kors l-istudenti jitgħallmu jiddisinjaw applikazzjonijiet tas-softwer ibbażati fuq mudelli ta’ disinn formali; jiddisinjaw u jimplimentaw l-infrastruttura bażika tad-data; jimmudellaw u jsolvu problemi reali li jkunu kumplessi, filwaqt li jsegwu metodoloġiji formali. Dan il-kors ikopri l-Iżvilupp Sikur, l-Iżvilupp tas-Softwer għall-Intrapriżi, is-Server Side u Client Side Scripting, l-Intelliġenza tal-Kompjuter Applikata, l-Ipproċessar tal-Immaġni u l-Viżjoni tal-Kompjuter, u l-Matematika Diskreta fost unitajiet oħra ta’ studju. Il-kors huwa intiż għal individwi li għandhom interess qawwi fis-soluzzjoni tal-problemi, jagħtu attenzjoni kbira lid-dettalji, u jistinkaw biex joħolqu programmi effiċjenti.
MQF Level: 6
Duration: 3 Years Full-time
Entry requirements: MCAST Advanced Diploma in IT
Recommended stream: Software Development
or
MCAST Advanced Diploma in Electronics (Computer Engineering)
or
2 A-Level passes and 2 I-Level passes
Compulsory A-Level: Computing
and
Compulsory A-Level or I-Level: Mathematics (Pure or Applied) or Physics
Other entry requirements: –
Career opportunities: Web/Back-end/Full-stack developer, Software tester, Mobile applications developer
Programme details:
Programme outline(pdf): Download
Key Information for Prospective, Continuing and Progressing Students for Full-Time Programmes