Bachelor of Science (Honours) in Computer Systems and Networks

Course Code: IT6-A1-19

Course Duration: 3 Years Full-time

Course Description (English)

Computer systems and networks are a growth area in today’s business environment due to the fact that there is a strong demand for highly skilled technical persons who can devise original solutions for complex problems in the context of IT and network implementation using modern techniques. This hands-on degree programme is intended for learners who wish to pursue a career in the world of computer systems and networks. In this course, learners will be exposed to enterprise network technologies, data centre operations, service provider networks, information security, virtualisation and cloud computing technologies. Due importance will also be given to emerging technologies which learners will find being implemented when they start working within the industry. A hands-on practical approach is adopted throughout the course.

Course Description (Malti)

Is-sistemi u n-netwerks tal-kompjuter huma qasam li qed jikber fl-ambjent kummerċjali tal-lum, minħabba l-fatt li hemm domanda kbira għal persuni tekniċi bi kwalifiki għoljin li jistgħu jfasslu soluzzjonijiet oriġinali għal problemi kumplessi fil-kuntest tal-IT u l-implimentazzjoni tan-netwerk bl-użu ta’ teknika moderna. Dan il-programm li jwassal għal baċellerat huwa maħsub għal studenti li jixtiequ jsegwu karriera fid-dinja tassistemi u n-netwerks tal-kompjuter. F’dan il-kors, l-istudenti jiltaqgħu mat-teknoloġiji tannetwerk tal-intrapriżi, l-operazzjonijiet taċċentru tad-data, innetwerks tal-fornitur tas-servizzi, is-sikurezza tal-informazzjoni, il-virtwalizzazzjoni u t-teknoloġiji tal-cloud computing. Tingħata wkoll l-importanza dovuta lit-teknoloġiji ġodda li qed jiżviluppaw u li l-istudenti se jsibu li jkunu qed jiġu implimentati fl-industrija meta jibdew jaħdmu. Dan il-kors huwa kompletament ta’ natura prattika.

Mode

Apprenticeship

Entry Requirements

MCAST Advanced Diploma in IT Recommended streams: Computer Systems and Networks, End User Support or MCAST Advanced Diploma in Electronics (Computer Engineering) or 2 A-Level passes and 2 I-Level passes Compulsory A-Level: Computing Compulsory A-Level or I-Level: One subject from Pure Mathematics, Applied Mathematics, Physics

Other Entry Requirements

Career Opportunities

Systems administrator, NOC engineer, Technical support specialist, Network analyst