Institute of Information and Communication Technology

Bachelor of Science (Honours) in Business Analytics

IT6-04-17

Course details

This degree programme, is aimed at those individuals who wish to learn how to utilise data to address the most demanding challenges in today’s business world. Through the use of an applied methodology, analytical skills and hands-on lab sessions, learners will learn how to use analytical tools to derive insight on hidden trends and patterns in order to leverage business success. One will learn how to develop, implement and test bespoke solutions for resolving problems in specific scenarios. Additional units will cover aspects such as: improving one’s own critical thinking skills, building strategies for promoting businesses, understanding consumer behaviour and learning about laws governing a business process.
Dan il-programm li jwassal għal baċellerat, huwa mmirat lejn dawk l-individwi li jixtiequ jitgħallmu kif jużaw id-data biex jindirizzaw l-isfidi l-aktar eżiġenti fid-dinja tan-negozju tal-lum. Permezz tal-użu ta’ metodoloġija applikata, il-ħiliet analitiċi u s-sessjonijiet prattiċi fil-laboratorju, l-istudenti jitgħallmu kif jużaw għodod analitiċi biex jiksbu għarfien dwar xejriet u mudelli moħbija, biex ikunu ta’ vantaġġ għas-suċċess tan-negozju. Wieħed jitgħallem kif jiżviluppa, jimplimenta u jittestja soluzzjonijiet imfassla apposta għas-soluzzjoni ta’ problemi f’xenarji speċifiċi. Unitajiet addizzjonali jkopru aspetti bħal: it-titjib tal-ħiliet tat-tħassib kritiku tal-persuna, il-bini ta’ strateġiji għall-promozzjoni tan-negozji, il-fehim tal-imġiba tal-konsumatur u t-tagħlim dwar liġijiet li jirregolaw proċess ta’ negozju.
Level 6
3 years full-time
Internship

Note:
All MCAST programmes undergo periodic revision. The current document is the latest specification available and is for guidance only.
Programme specifications are subject to change before commencement of academic year 2019-2010.

 icon-arrow-circle-down Download course outline

MCAST Advanced Diploma in IT
or
MCAST Advanced Diploma in Business Administration
or
MCAST Advanced Diploma in Marketing
or
MCAST Advanced Diploma in Financial Services
or
MCAST Advanced Diploma in Insurance
or
2 A-Level passes and 2 I-Level passes
Compulsory A-Level: Computing or Mathematics or a Business related subject
Preferred A or I-Level: Computing or Mathematics or a Business related subject


Career opportunities

Data analyst
Business analyst