Institute of Information and Communication Technology

Bachelor of Science (Honours) in Software Development

IT6-02-19

Course details

This degree programme is intended for those learners who are keen on software development with an inclination towards back-end systems and solving complex problems. In this course you will learn how to design software applications based on formal design patterns; design and implement the underlying data infrastructure; model and solve complex real problems whilst following formal methodologies. This course covers Secure Development, Enterprise Software Development, Server Side and Client Side scripting, Discrete Mathematics and other similar modules. This course is intended for individuals who have a keen interest in problem solving, have an attention to detail and strive to programme efficiently.
Dan il-programm li jwassal għal baċellerat huwa maħsub għal dawk l-istudenti li huma interessati fl-iżvilupp tas-softwer, b’mod speċjali ta’ sistemi back-end u ta’ soluzzjoni ta’ problemi kumplessi. F’dan il-kors inti titgħallem kif tiddisinja applikazzjonijiet tas-softwer, ibbażati fuq mudelli ta’ disinn formali; tiddisinja u timplimenta l-infrastruttura tad-data fundamentali; toħloq mudelli u ssolvi problemi reali kumplessi, filwaqt li ssegwi metodoloġiji formali. Dan il-kors jittratta l-Iżvilupp Sikur, l-Iżvilupp tas-Softwer għall-Intrapriżi, Server Side u Client Side scripting, il-Matematika u unitajiet simili oħra. Dan il-kors huwa maħsub għal individwi li għandhom interess fis-soluzzjoni tal-problemi, li jagħtu attenzjoni għad-dettall u li jistinkaw biex joħolqu programmi effiċjenti.
Level 6
3 years full-time
Internship

Note:
All MCAST programmes undergo periodic revision. The current document is the latest specification available and is for guidance only.
Programme specifications are subject to change before commencement of academic year 2019-2010.

 icon-arrow-circle-down Download course outline

MCAST Advanced Diploma in IT
(recommended stream: “Software Development”)
or
MCAST Advanced Diploma in Electronics (Computer Engineering)
or
2 A-Level passes and 2 I-Level passes
Compulsory A-Level: Computing
Compulsory A-Level or I-Level: one subject from Pure Mathematics, Applied Mathematics and Physics


Career opportunities