Institute: Institute of Information and Communication Technology

Department: –

Course Title: Bachelor of Science (Honours) in Business Analytics

Course Code: IT6-01-21

ECTS: 180 ECTS

Course details

Mode: –
This degree programme is aimed at those individuals who wish to learn how to utilise data to address the most demanding challenges in today’s business world. Through the use of an applied methodology, analytical skills and hands-on lab sessions, learners will learn how to use analytical tools to derive insight on hidden trends and patterns in order to leverage business success. One will learn how to develop, implement and test bespoke solutions for resolving problems in specific scenarios. Additional units will cover aspects such as: improving one’s own critical thinking skills, building strategies for promoting businesses, understanding consumer behaviour and learning about laws governing a business process.
Dan il-programm li jwassal għal baċellerat huwa mmirat lejn dawk l-individwi li jixtiequ jitgħallmu kif jużaw id-data biex jindirizzaw l-isfidi l-aktar eżiġenti fid-dinja tan-negozju tal-lum. Permezz tal-użu ta’ metodoloġija applikata, ħiliet analitiċi u sessjonijiet prattiċi fil-laboratorju, l-istudenti jitgħallmu kif jużaw għodod analitiċi biex jiksbu għarfien dwar xejriet u mudelli moħbija, bl-iskop li jużawhom għas-suċċess tan-negozju. L-istudenti jitgħallmu kif jiżviluppaw, jimplimentaw u jittestjaw soluzzjonijiet imfassla apposta biex isolvu problemi f’xenarji speċifiċi. Unitajiet ta’ studju addizzjonali jkopru aspetti bħal: it-titjib tal-ħiliet tal-ħsieb kritiku tal-persuna, il-bini ta’ strateġiji għall-promozzjoni tan-negozju, il-fehim tal-imġiba tal-konsumatur u l-liġijiet li jirregolaw il-proċess tan-negozju.
MQF Level: 6
Duration: 3 Years Full-time
Entry requirements: MCAST Advanced Diploma in IT
or
MCAST Advanced Diploma in Business Administration
or
MCAST Advanced Diploma in Marketing
or
MCAST Advanced Diploma in Insurance
or
MCAST Advanced Diploma in Financial Services
or
MCAST Advanced Diploma in Finance and Insurance
or
2 A-Level passes and 2 I-Level passes
Compulsory A-Level: Computing or Mathematics or Accounting or Economics or Marketing
Applicants with a good working knowledge of Computing, Mathematics and Business related subjects will benefit from a more positive learning experience throughout the course.
Other entry requirements: Experience in a programming language would be considered an asset.
Career opportunities: Business analyst, Data scientist, Operations research analyst, Market research analyst, Project manager
Programme details:
Programme outline(pdf): Download
Key Information for Prospective, Continuing and Progressing Students for Full-Time Programmes