Institute of Information and Communication Technology

Bachelor of Science (Honours) in Computer Systems and Networks

IT6-01-19

Course details

Computer systems and networks are a growth area in today’s business environment due to the fact that there is a strong demand for highly skilled technical persons who can devise original solutions for complex problems in the context of IT and network implementations using modern techniques. The field of computer networking is changing radically with the introduction of a wide range of new devices and new methods of working in many contexts. Building a stable infrastructure for companies to be able to perform effectively and maintaining it is an important focus in today’s market.

This degree programme, is intended for learners who would like to pursue a career in the world of computer systems and networks. In this course, learners will be exposed to enterprise network technologies, data centre operations, service provider networks, information security, virtualisation and cloud computing technologies. Due importance will also be given to emerging technologies which learners will find being implemented when they start working within the industry. A hands-on practical approach is adopted throughout the course.

Is-sistemi u n-netwerks tal-kompjuter huma qasam ta’ tkabbir fl-ambjent kummerċjali tal-lum, minħabba l-fatt li hemm domanda kbira għal persuni tekniċi bi kwalifiki għoljin li jistgħu jfasslu soluzzjonijiet oriġinali għal problemi kumplessi fil-kuntest tal-IT u l-implimentazzjonijiet tan-netwerk bl-użu ta’ tekniki moderni. Il-qasam tan-netwerking tal-kompjuter qed jinbidel b’mod radikali, bl-introduzzjoni ta’ firxa wiesgħa ta’ apparat ġdid u metodi ġodda ta’ ħidma f’ħafna kuntesti. Il-bini ta’ infrastruttura stabbli biex il-kumpaniji jkunu jistgħu jaħdmu u jipproduċu b’mod effettiv, flimkien mal-manutenzjoni ta’ din l-infrastruttura huma fokus importanti fis-suq tal-lum.

Dan il-programm li jwassal għal baċellerat huwa maħsub għall-istudenti li jixtiequ jsegwu karriera fid-dinja tas-sistemi u n-netwerks tal-kompjuter. F’dan il-kors, l-istudenti jiltaqgħu mat-teknoloġiji tan-netwerk tal-intrapriżi, l-operazzjonijiet taċ-ċentru tad-data, in-netwerks tal-fornitur tas-servizzi, is-sikurezza tal-informazzjoni, il-virtwalizzazzjoni u t-teknoloġiji tal-cloud computing. Tingħata l-importanza dovuta wkoll lit-teknoloġiji emerġenti li jkunu qed jiġu implimentati meta l-istudenti jibdew jaħdmu fl-industrija. Matul il-kors jiġi adottat approċċ prattiku dirett.

Level 6
3 years full-time
Internship

Note:
All MCAST programmes undergo periodic revision. The current document is the latest specification available and is for guidance only.
Programme specifications are subject to change before commencement of academic year 2019-2010.

 icon-arrow-circle-down Download course outline

MCAST Advanced Diploma in IT
(recommended streams: “Computer Systems and Networks” and “End User Support”)
or
MCAST Advanced Diploma in Electronics (Computer Engineering)
or
2 A-Level passes and 2 I-Level passes
Compulsory A-Level: Computing.
Compulsory A-Level or I-Level: one subject from Pure Mathematics, Applied Mathematics and Physics


Career opportunities