Gozo Campus

Advanced Diploma in IT (Computer Systems and Networks)

IT4-A1-19G

Course details

The IT industry is a dynamic sector which requires a number of highly skilled technical personnel to cope with constantly changing customers’ demands and new innovative technologies. This course is the first step towards entering the field of computer networks. It will provide the learners with core computer networking skills. At this level, learners will be exposed to the design, implementation and administration of small to medium sized networks. The first year of this course will be common to all learners following the Advanced Diploma. During the second year of studies, learners will be focusing on networking subjects such as LAN switching, routing, server management and virtualisation. This course includes work-related training and practice. Applicants have to be able to work within the industries concerned.

L-industrija tal-IT hija settur dinamiku li jirrikjedi għadd ta’ impjegati tekniċi bi kwalifiki għoljin biex ilaħħaq mad-domandi tal-klijenti li qed jinbidlu b’mod kostanti u mat-teknoloġiji innovattivi ġodda. Dan il-kors huwa l-ewwel pass biex wieħed jidħol fil-qasam tan-netwerks tal-kompjuter. Jipprovdi lill-istudenti l-ħiliet ewlenin tan-netwerking tal-kompjuter. F’dan il-livell, l-istudenti jiltaqgħu mad-disinn, l-implimentazzjoni u l-amministrazzjoni ta’ netwerks żgħar u medji. L-ewwel sena ta’ dan il-kors tkun l-istess għall-istudenti kollha li qed isegwu l-Advanced Diploma. Matul it-tieni sena tal-istudji, l-istudenti jiffokaw fuq suġġetti tan-netwerking bħall-LAN switching, ir-routing, il-ġestjoni tas-server u l-virtwalizzazzjoni. Dan il-kors jinkludi taħriġ u prattika relatati max-xogħol. L-applikanti għandhom ikunu kapaċi jaħdmu fl-industriji kkonċernati.

Level 4

2 years on apprenticeship

Apprenticeship

MCAST Diploma in IT
or
MCAST Diploma in IGaming
or
4 SEC/O-Level/SSC&P (Level 3) passes
Compulsory: Mathematics and one subject from Computer Studies or Physics or Information Technology
Preferred: English Language


Career opportunities