Institute of Information and Communication Technology

Advanced Diploma in IT (Software Development)

IT4-04-21

120 ECVET

Course details

The Advanced Diploma in Software Development is a practical, hands-on qualification ensuring that learners utilise the most up-to-date practices and current programming languages. This course is the first step towards becoming a software developer. It will provide the learners with the core software development skills along with the necessary knowledge for the design and development of software applications. The first year of this course will be common for all learners following the Advanced Diploma. During the second year of studies, learners will focus on Software Development subjects such as: server side and client side scripting; database design and development; and mobile application development.
L-Advanced Diploma in Software Development hija kwalifika prattika li tiżgura li l-istudenti jużaw il-prattiċi l-aktar aġġornati u l-lingwi tal-ipprogrammar l-aktar kurrenti. Dan il-kors huwa l-ewwel pass biex wieħed isir żviluppatur tas-softwer. Huwa jipprovdi lill-istudenti l-ħiliet ewlenin fl-iżvilupp tas-softwer, flimkien mal-għarfien neċessarju għad-disinn u l-iżvilupp ta’ applikazzjonijiet tas-softwer. L-ewwel sena ta’ dan il-kors tkun l-istess għall-istudenti kollha li jkunu qed isegwu l-Advanced Diploma. Matul it-tieni sena, l-istudenti jiffokaw fuq suġġetti marbuta mal-Iżvilupp tas-Softwer bħal: server side u client side scripting; id-disinn u l-iżvilupp ta’ databases; u l-iżvilupp ta’ applikazzjonijiet tal-mobile.
MQF Level 4
2 Years Full-time
Entry Requirements: MCAST Diploma in IT or MCAST Diploma in iGaming or 4 SEC/O-Level passes/SSC&P (Level 3) passes Compulsory: Mathematics and One subject from Computer Studies, Physics, Information Technology Preferred: English Language.
Career Pathways: User support, Junior software tester, Junior software developer, Junior database developer, Junior web developer.

Course Outline